خبرهای مهاجرت و تحصیل

شغل و درآمد قابل انتظار برای دانشجویان خارجی در کانادا

Canadastudent
ایرانتو ۲۴ سپتامبر: آیا شما از آن دسته دانشجویانی هستید که مایلید در مورد کار حین تحصیل و میزان درآمد آن در کانادا بیشتر بدانید؟ اگر اینطور است پس مطالعه این مطلب، به شما توصیه می گردد: 

این روزها کسب درآمد برای دانشجویان به منظور صرف هزینه تحصیل و زندگی در خارج از کشور، تبدیل به یک امر متداول شده است.

برنامه استخدام قانونی دانشجویان خارجی در کانادا

دانشجویان خارجی در کانادا نیاز دارند در مورد موقعیتهای گوناگون شغلی موجود در کانادا چیزهایی را بدانند و باید در نظر داشته باشند برنامه استخدام دانشجویان بین المللی در کانادا، بیشتر به دنبال جذب دانشجویان دوره لیسانس است پس بهتر است برای یک دوره تحصیلی در یورک ثبت نام کنید.

بر اساس این برنامه مدون توسط کانادا، دانشجویان تمام وقت خارجی در مقطع کارشناسی واجد شرایط برای گرفتن کارهستند.

انواع فرصت های شغلی برای دانشجویان خارجی و سطح درآمدهای مختلف با توجه به هر شغل، تحت برنامه استخدام دانشجویان بین المللی در کانادا وجود دارد.

به گزارش ایرانتو دانشجویان خارجی می توانند برای ساعت کاری ۵ تا ۲۰ ساعت در هفته، به ازای هر ساعت، حدود $ ۱۰ تا $ ۱۵ حقوق دریافت کند که این نوع کار و درآمد برای طول مدت سال تحصیلی می باشد. اما در تابستان، آنها می توانند حداکثر ۳۵ ساعت در هفته کار کنند و درآمدشان هم مانند سایر فصول به ازای هر ساعت ۱۰ تا ۱۵ دلار است.

دانشجویان بین المللی می توانند با جستجوی استخدام بین المللی یورک در ماه های آوریل و می و همچنین سپتامبر از جزئیات بیشتری در مورد فرصتهای شغلی در کانادا باخبر شوند.

کار در محیط دانشگاهی در کانادا

اگر شما یک دانشجوی بین المللی علاقه مند به کار در محیط دانشگاهی در کانادا هستید، چنین کاری نیازمند داشتن یک برنامه عملی است. ممکن است شما چنین مشاغلی را بدون داشتن اجازه کار در کانادا داشته باشید. با این حال، برای انجام این کار شما نیازمند داشتن مدارک زیر هستید:

• مجوز تحصیل معتبر کانادا

• SIN (شماره بیمه اجتماعی)

• دانشجوی تمام وقت بودن ، وداشتن گواهی نامه تحصیلی و یا اشتغال در هر برنامه آموزشی دیگری در کانادا

کار خارج از محیط دانشگاه

CIC (اداره شهروندی و مهاجرت کانادا) چنین فرصتی را به دانشجویان خارجی در طول دوران تحصیلشان ارائه می دهد. این برنامه به ( برنامه اجازه کار خارج از دانشگاه) موسوم می باشد.

معیارهای جذب واجدین شرایط

• باید مجوز تحصیل معتبر در کانادا داشته باشد.

• SIN(شماره بیمه اجتماعی)، داشته باشد.

• باید دانشجو به صورت تمام وقت ثبت نام شده باشد.

• ۶ ماه از یکسال گذشته را به عنوان دانشجوی تمام وقت ثبت شده باشد.

• باید سابقه تحصیلی و نمرات رضایت بخشی جهت ارائه به محیط کار داشته باشد.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید