رویدادهای جامعه ایرانی

ششمین نشست باشگاه مقالۀ تورنتو به تحلیل و بررسی مقالۀ صناعت و قناعت

مؤسسۀ فرهنگ و هنر ایران برگزار می‌کند:
ششمین نشست باشگاه مقالۀ تورنتو به تحلیل و بررسی مقالۀ
صناعت و قناعت
اثر دکتر عبدالکریم سروش اختصاص دارد.
افرادی که به این مقاله دسترسی ندارند می‌توانند از طریق ایمیل مؤسسه contact@irci.ca درخواست دریافت آن را بنمایند.
زمان: جمعه ۲۶ اکتبر از ساعت ۶ تا ۸عصر
مکان: کتابخانۀ مرکزی نورث یورک، طبقۀ دوم، اتاق شمارۀ ۲
North YorkCentral Library,
5120 Yonge Street, Toronto, M2N 5N9, ON,
416-395-5535
مؤسسۀ فرهنگ و هنر ایران
www.irci.ca

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید