خبرهای کانادا

شرایط فعلی مهاجرت از طریق سرمایه گذاری

youarerealtor

ایرانتو: کریس الکساندر وزیر مهاجرت کانادا اعتراف کرد که نقض قوانین اقامت توسط چینی ها یکی از دلایل بسته شدن طرح ویزای سرمایه گذاران بود.

البته این دلیل اصلی نبوده و درب کانادا هنوز هم به مهاجران چینی باز است.

معیار های سخت گیرانه تری برای طرح سرمای گذاری در اواخر امسال ارائه می دهیم، مقدار مورد نیاز برای واجد شرایط سرمایه گذاری جدید می تواند بیش از دو برابر باشد.

الکساندر گفت: ما در حال ساخت تغییراتی هستیم که بتوانیم بطور موثر تری سرمایه گذاران خارجی را به کانادا دعوت کنیم.

کانادا در ماه گذشته ۶۵ هزار پرونده متقاضیان سرمایه گذاری را به تعلیق درآورد. از این تعداد ۴۵۵۰۰ پرونده متعلق به چینی ها بوده است.

در برنامه جدید پول سرمایه گذاران در بخش خصوصی که همراه با ریسک نیز می باشد به مدت بیش از ۵ سال سرمایه گذاری خواهد شد.

الکساندر گفت؛ این سرمایه گذاری می تواند در بخش بیو تکنولوزی، سرگرمی، انیمیشن و فیلم سازی قرار بگیرد.

در ابتدای برنامه تمام سرمایه ها در یک قالب خواهد بود و سرمایه گذاران حق انتخاب نخواهند داشت. البته در آینده این تغییر خواهد کرد.

در این بین دولت کبک برنامه سرمایه گذاری خود را با شرایط قبلی عرضه می کند. کبک سهمیه ۱۷۵۰ پرونده خواهد داشت که از این تعداد حد اکثر ۱۲۰۰ پرونده می تواند از یک کشور (که احتمالا چین خواهد بود) و مابقی سهمیه دیگر کشور های جهان خواهد بود.

وی تاکیید کرد که علت اصلی این تغییرات بهره وری بهتر از سرمایه جمع آوری شده می باشد.

آمار نشان می دهد که عملکرد سرمایه گذاری ضعیف بوده و تنها نیمی از سرمایه ها واقعا در طرح های تولیدی سرمایه گذاری شده است، که ما قصد داریم این را تغییر دهیم.

الکساندر در پایان گفت: با لغو پرونده های سرمایه گذاری و اسکیل ورکر فدرال، ما توانسته ایم که تعداد پرونده های در انتظار را از یک میلیون به ۴۰۰ هزار برسانیم.

وی همچنین اضافه نمود که: بسیاری از مردم در این باورند که دلیل افزایش قیمت مسکن در شهرهایی مثل ونکوور سرمایه گذاران مهاجر چینی بوده اند، که من این را تایید نمی کنم.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید