خبرهای مهاجرت و تحصیل

شرایط جدید در پذیرش مهاجر از طریق نیروی کار ماهر

canadapazzel
canadapazzelایرانتو: تغییراتی که در قوانین پذیرش مهاجر به روش نیروی کار ماهر اعمال گردیده است ، دولت کانادا را قادر خواهد ساخت تا مهاجرین متخصص را به گونه ای انتخاب نماید که به محض ورود به این کشور، کار خود را آغاز نمایند.

جیسون کنی، وزیر مهاجرت و شهروندی کانادا ، در این باره گفته است که برنامه مهاجرت متخصصین به کانادا، بزرگترین برنامه مهاجرتی از نظر مزایای اقتصادی می باشد. تغییراتی در مورد معیارهای گزینش مهاجران، که ما در حال انجام آن هستیم ، همگی بر اساس داده های گسترده و شواهد وسیعی است که در طی سالیان دراز ، به دست آمده است و به ما نشان می دهد که کدامیک از حرفه ها و تخصص ها مورد نیاز و دارای اهمیتی بیشتری در کانادا است و مهاجرین در آن حرفه به موفقیت بیشتری می رسند.

در پی ارزیابی های گسترده که توسط مشاورین و متخصصین مرتبط انجام گرفته و همچنین بنا بر تحقیقات وزارت مهاجرت و شهروندی کانادا ، تغییرات زیر در برنامه مهاجرت نیروی کار متخصص به کانادا پیشنهاد گردیده است:

• انتخاب زبان به عنوان مهمترین عامل انتخاب فرد – قرار دادن حداقل نمره مورد قبول برای سطح زبان متقاضیان و افزایش امتیاز زبان در میان سایر پارامتر های امتیاز آور.

• افزایش تاکید بر ورود متقاضیان جوان تر – افرادی که برای بدست آوردن تجارب با ارزش در کانادا مصمم تر و در آن حرفه مدت بیشتری باقی خواهند ماند.

• افزایش امتیاز برای تجربه کاری در داخل کانادا در مقابل کاهش امتیاز برای تجربه کاری در خارج از کانادا.

• ساده سازی فرایند استخدام – بطوری که از هرگونه کلاه برداری و سوء استفاده جلوگیری بعمل آمده و در عین حال کارفرما بتواند نیروی مورد نیاز خود را به سرعت استخدام نماید.

• اعطای امتیاز برای توانمندی زبان و تجربه کاری در کانادا به همسر فرد متقاضی.

به گزارش ایرانتو ، تغییر پیشنهاد شده دیگر این است که متقاضیان می بایستی مدارک آموزشی خود را که خارج از کانادا اخذ کرده اند و از ضروریات مهاجرت نیروی کار متخصص می باشد را به سازمان های تعیین شده ، جهت ارزیابی و انطباق با سیستم آموزشی کانادا، ارائه نماید. پس از آن به میزان انطباق مدارک تحصیلی متقاضی با سیستم آموزشی کانادا ، امتیاز داده خواهد شد. البته این موضوع به تنهایی ارائه مجوز ورود به شغل مورد نظر را تضمین نمی نماید.

جیسون کنی اضافه نمود ، این مرحله مهمی است که توانسته ایم مشکلات موجود را پیدا کنیم. مشکلات مهاجرینی را که به کانادا می آیند ولی نمی توانند شغل مورد نظرشان را بیابند. این الزامات و تغییرات در قوانین موجود، مهاجران را یاری می رساند تا بدانند در مسیر شغلی خود در کانادا ، چه انتخاب هایی پیش رو دارند.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید