خبرهای کانادا

سیستم جدید پناهندگی کانادا – یک موفقیت

welcoming refugees

ایرانتو: وزیر مهاجرت کانادا کریس الکساندر صبح دیروز در جلسه ای در رابطه با سیستم جدید پناهندگی که یک سال از آن می گذرد، چنین گفت:
بعد از یک سال تغییر در سیستم پناهندگی کانادا، تعداد متقاضیان پناهندگی از کشورهایی که در سیستم جدید به کشورهای بدون خطر (Safe Countries) معرفی شده اند به پایین ترین تعداد در تاریخ کانادا رسیده است.
این تغییرات در جهت جذب سریعتر پناهندگانی واقعی از کشورهایی که نابسامانی دارند انجام گرفته.

تعداد متقاضیان پناهندگی در کشورهایی که بیشترین درصد ردی در پرونده های پناهندگی داشتند ۸۷ درصد کاهش یافته است.
پیش بینی می شود که این تغییرات موجب جلوگیری ۶۰۰ میلیون دلار هزینه به دوش مالیات پردازان خواهد شد. این هزینه ای بوده که برای تحصیلات و بهداشت و سلامتی این گروه در نظر گرفته می شد.

واقعیت ها

  • در سال ۲۰۱۱ تعداد متقاضیان پناهندگی از کشورهای اروپایی (EU) که بیشتر از آفریقا و یا آسیا است ۶۳۰۰ پرونده بوده.
  • طبق قوانین جدید – پناهدگان از کشور مجارستان که بیشترین متقاضیان پناهندگی را از کشورهای اروپایی در بر داشت، ۹۷ درصد کاهش یافته است.
  • پناهندگی از آمریکا نیز ۸۰ درصد کاهش یافته است.
  • کشورهایی که در وضعیت سیاسی مناسبی قرار ندارند، از جمله افغانستان، کنگو، مصر، سومالیا و سوریه بالاترین متقاضیان پناهدگی سال گذشته را در بر دارند.

نقل و قول از اداره مهاجرت

سیستم پناهندگی جدید به نحو احسن کار می کند و ما درصدد هستیم که سریعترین سرویس را به متقاضیان پناهندگی که واقعا احتیاج به کمک دارند را ارایه دهیم.
با کم کردن بار تقاضاهای پناهندگی از کشورهای که بیشترین آمار ردی را داشتند، ما منابع خود را برای پناهندگان واقعی که واقعا نیاز به کمک کانادا را دارند قرار می دهیم.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید