خبرهای مهاجرت و تحصیل

سیستم جدید اسکیل ورکر در برنامه دولت فدرال

EOI
ایرانتو: اگر کانادا بخواهد که در رقابت جذب نیروی کار ماهر با کشورهای دیگر همانند استرالیا رقابت کند باید بررسی پرونده ها را در مدت کمتر از ۲ ماه انجام دهد.
کریس الکساندر، وزیر مهاجرت کانادا، برنامه ریزی کرده که سیستم جدید بانک اطلاعاتی کارگران ماهر را در اوایل سال ۲۰۱۵ آغاز کند.
در این برنامه قرار است که بانک اطلاعاتی تشکیل شود که کارگران ماهر پروفایل خود را در این سیستم آپ-لود کنند. در طرف مقابل کارفرمایان نیز مشخصات کمبود نیروی کاری خود را در سیستم قرار می دهند و سیستم همانند MATCH MAKER عمل می کند. لازم به ذکر است که هیچ کدام از طرفین قادر به دیدن پروفایل دیگری نیستند. 
بعد از قرار دادن کارگر و کارفرما در مقابل هم، کارفرما بعد از بررسی های لازم و در صورت تمایل به کارگر پیشنهاد کاری داده و پرونده اسکیل ورکر در برنامه قرار می گیرد.
زمان بررسی پرونده ها در سیستم جدید ۶ ماه است.
طبق گزارشات رسیده از کشور استرالیا – همین برنامه در این کشور پروسه زمانی ۵۸ روزه دارد.
تنها فاکتور مهم در جهت مشارکت کارفرمایان در این برنامه سرعت بررسی پرونده ها می باشد، که شرکت ها بتوانند سریعا کمبود کارگر ماهر را پر کنند.
گزارشات نمایانگر آن است که همین برنامه در استرالیا ۵۸ روزه بررسی می شود.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید