خبرهای مهاجرت و تحصیل

سهمیه جدید مهاجرت از طریق کبک اعلام شد

Montrealflags

ایرانتو: دولت کبک امروز اول آپریل ۲۰۱۴ تغییرات در برنامه مهاجرتی کارگر ماهر، سرمایه گذاری و کارآفرینی را اعلام کرد.

برخی از تغییرات به شرح زیر است:

اول– حرفه و تخصص (Skilled Worker): براساس قوانین جدید حداکثر ۶۵۰۰ متقاضی از اول آپریل ۲۰۱۴ تا ۳۱ مارچ ۲۰۱۵ می پذیرد

حائز اهمیت است که بیشترین امتیاز دوباره به پرستاران در این کتگوری اختصاص داده شده.

دوم– سرمایه گذاری غیر فعال: حداکثر ۱۷۵۰ متقاضی از تاریخ ۸ تا ۱۹ سپتامبر ۲۰۱۴ پذیرفته می شود. شرایط نیز به همان معیار های قبلی که می بایستی حد اقل دارایی ۱/۶ میلیون دلار و سرمایه گذاری ۱۸۰ تا ۲۰۰ هزار دلار.

سوم- کارآفرینان (Etrepreneur): حد اکثر ۵۰۰ متقاضی در این کتگوری و خود اشتغالی جمعا پذیرفته می شود.

برای واجد شرایط شدن متقاضیان می بایستی:

– حداقل دارایی ۳۰۰ هزار دلار نشان دهند
– ۲ سال سابقه مدیریت به عنوان فرد خود اشتغال ارائه دهند
– قادر به حد اقل سرمایه گذاری ۱۰۰ هزار دلار پس از ورود به کبک را داشته باشند
– لزومی به ارایه مدرک زبان در زمان تشکیل فایل نیست
– طرح بیزنسی الزامی است

چهارم– خود اشتغالی (Self Employed): حد اکثر ۵۰۰ متقاضی در این کتگوری و کارآفرینان جمعا پذیرفته می شود.

برای واجد شرایط شدن متقاضیان می بایستی:
– حداقل دارایی ۱۰۰ هزار دلار
– ۲ سال سابقه مدیریت به عنوان فرد خود اشتغال
– لزومی به ارایه مدرک زبان در زمان تشکیل فایل نیست
– طرح بیزنسی الزامی است

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید