رویدادهای جامعه ایرانی

سلسله نشست‌های سینما به‌ مثابۀ فرهنگ

مؤسسه فرهنگ و هنر ایران برگزار می‌کند

سینما و مهاجرت

از سلسله نشست‌های سینما به‌مثابۀ فرهنگ

سخنران: دکتر مهدی رحیمیان: پژوهشگر سینما و رسانه

زمان: جمعه ۷ سپتامبر ۲۰۱۲ ساعت ۲۰- ۱۸

مکان: کتابخانۀ مرکزی نورث یورک، طبقۀ دوم، اتاق شمارۀ ۲

North YorkCentral Library,

۵۱۲۰ Yonge Street, Toronto, M2N 5N9, ON,

۴۱۶-۳۹۵-۵۵۳۵
مؤسسۀ فرهنگ و هنر ایران

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید