خبرهای ایران

سقوط ۵۶ رتبه ای ایران در فهرست فساد مالی

معاون اجرايي رييس جمهوري مبارزه با فساد اقتصادي را جهاد في سبيل الله خواند و گفت: منشا بسياري از مشكلات اجتماعي، فرهنگي و سياسي، مفاسد اقتصادي است.
 
به گزارش وطن ، محمد شريعتمداري روز چهارشنبه در سخنراني افتتاحيه كنفرانس پيش گيري از تقلب و سوء استفاده هاي مالي، گفت: بر اساس آمارهاي جهاني، ايران از نظر شاخص هاي فساد مالي در ۸ سال اخير ۵۶ رتبه سقوط كرده و در ميان ۱۷۷ كشور، رتبه ۱۴۴ را به خود اختصاص داده و اين رتبه فقط در سال ۹۱ به ۹۲، ۱۱ پله تنزل داشته است، لذا از اين حيث نمي توانيم سر خود را بالا بگيريم.
 
معاون اجرايي رييس جمهوري با اشاره به دستور اخير حسن روحانی به معاون اول دولت تدبير و اميد براي مبارزه جدي با فساد و سوء استفاده هاي مالي و ويژه خواري ها ناشي از شرايط تحريم ، گفت: فساد مالي در درجه اول منافع طبقات ضعيف و متوسط جامعه را نابوده مي كند و بسياري از مشكلات نظير بيكاري، مسايل اجتماعي، طلاق و … را دامن مي زند.
 
معاون اجرايي رييس جمهوري با تاكيد بر اينكه ˈفساد، نم اساس و پي حكومت ها است ، گفت : اين نم مي تواند در صورت گسترش و عدم برخورد جدي به ريزش سقف بيانجامد ولذا بايد مبارزه با آنرا به افراد صالح، دست هاي پاك، جوانان مصمم و صالح سپرد و سرطان تبعيض در برخورد با مفاسد مالي را از بين برد.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید