خبرهای ایران

سعید مرتضوی میخواهد افشاگری کند

 پارسینه  : شنیده های سایت پارسینه حکایت از آن دارد که سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران و مدیر جنجالی سازمان تامین به زودی در مورد همه شایعات و مسائلی که در مورد او مطرح است اعم از موضوع تعطیلی روزنامه ها در سال ۷۹ تا قتل زهرا کاظمی و کهریزک و ارتباطش با جاسبی و ماجرای تامین اجتماعی سخن خواهد گفت.

مرتضوی در یک کنفرانس خبری و با دعوت از خبرنگاران داخلی و خارجی اقدام به این کار خواهد کرد که اتفاق کم سابقه ای خواهد بود.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید