خبرهای ایران

سرنوشت پناهجویان ایرانی جزیره نائورو به زودی مشخص می شود

خرداد: مقام های جزیره نائورو در اقیانوس آرام گفته اند که درخواست پناهندگی ششصد پناهجوی از جمله پناهجویان ایرانی که در زندانی متعلق به دولت استرالیا به سر می برند به زودی بررسی می شود.

به گزارش خرداد، خبرگزاری “فرانسه” با انتشار این خبر به نقل از مقام های “نائورو” در روز دوشنبه اعلام کرده که از این پس پناهجویان غیر قانونی بازداشت نمی شوند بلکه به آنان اجازه داده خواهد شد تا در این جزیره کوچک حضور داشته باشند. خبرگزاری فرانسه در این باره افزوده است:”مقام های دولتی نائورو اعلام کرده اند که پناهجوی به یک “مرکز باز” منتقل می شوند که در آن آزادی جابجایی و تحر را خواهند داشت.”

مقام های نائورو وعده داده اند که روند بررسی پرونده ۶۰۰ نفر از پناهجویان منتقل شده به این مرکز ظرف مدت یک هفته صورت گرفته است.

مقام های نائورو به همراه مقام های اردوگاه دیگری در “جزیره گینه نو پاپائو” به دلیل بدرفتاری و عدم رسیدگی به وضعیت پناهجویان از کشورهای مختلف به خصوص پناهجویان ایرانی مورد انتقاد نهادهای حقوق بشری قرار گرفته بودند. خبرگزاری فرانسه اعلام کرده که دولت استرالیا نیز از تصمیم مقام های نائورو برای ایجاد مرکزی باز از ماه فوریه استقبال کرده است.

قرار است طبق ساعات مشخص شده و مورد توافق در طول شبانه روز پناهجوی بتوانند این مرکز را ترک کنند. خبرگزاری فرانسه اشاره کرده که در ماه های گذشته بیش از ۱۰ هزار پناهجوی از کشورهایی چون ایران و سریلانکا با هدف رسیدن به استرالیا به طور غیر قانونی مهاجرت کرده و از طریق آبهای آزاد به جزایر مانوس و نائورو رسیده بودند که در آنجا بازداشت شده و مورد بدرفتاری قرار گرفتند.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید