هنر، ورزش، خانواده و سرگرمی

سخاوتمندترین کشورهای دنیا کدامند؟

کشورهای سخاوت مند کشورهایی هستند که با داشتن اقتصادی پیشرو و فناوری سرآمد در تولید و ارایه خدمات با توسل به شاخصه های گوناگون به دستگیری کشورهای فقیر می پردازند.

به گزارش خبرآنلاین به نقل از مرکز توسعه جهانی، بر اساس آخرین پژوهش مرکز توسعه جهانی که بر روی ۲۷ کشور ثروتمند جهان انجام شده است کشورهای سرآمد در کمک به دیگر کشورها مشخص شده اند.
در این بررسی کشورهای اسکاندیناوی رتبه های اول تا سوم را به دست آمرده اند دانمارک به عنوان سخاوت مند ترین کشور و سوئد و نروژ رتبه های بعدی را به دست آورده اند.
این کمک ها تنها محدود به کمکهای مالی نیست بلکه هفت شاخص بر اساس شاخص کلی «مشارکت در توسعه» یا CDI برشمرده شده است.

۱- کمیت و کیفیت کمک های خارجی
۲- سیاست های صادراتی و تجارتی
۳- سیاست های مشوق سرمایه گذاری
۴- سیاست های مهاجرتی
۵- سیاست های حفظ محیط زیست در کشورهای فقیر
۶- تبلیغ و تلاش برای امنیت بین المللی به واسطه کمک ها
۷- پشتیبانی از انتقال فناوری تولید

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید