خبرهای کانادا

ساکنین غیر دائم نیروی عمده ای برای اقتصاد کانادا

condo market

ایرانتو: “ساکنین غیر دائم” بیش از پیش بخش چشمگیری از نیروی کار زیر ۴۵ سال کانادا را تشکیل داده و تعداد آنها ظرف یک دهه گذشته با رشدی ۱۰۰ درصدی امروز به ۷۷۰ هزار نفر رسیده است. این امر به این معناست که این جمعیت عمده تاثیر مهمی بر صنعت مسکن و همچنین میزان هزینه مصرف کنندگان، بخصوص در دو ایالت اونتاریو و ایالت بریتیش کلمبیا دارد. حدود ۳۸ درصد این افراد دانشجو بوده که رشدی ۵ درصدی را نسبت به یک دهه پیش نشان می دهد. اما نسبت تعداد پناهجویان کاهش یافته و اکنون کمی بیش از ۱۲ درصد از ساکنین غیر دائم کانادا را پناهجویان تشکیل می دهند.

بنجامین تال اقتصاددان امپریال بانک کانادا تذکر می دهد که وضعیت کارکنان موقت خارجی با مهاجران متفاوت بوده و تاثیر آنان بر اقتصاد ملی غیرقابل پیش بینی می باشد. او می گوید ۳۸۴ هزار نفر از کارکنان غیر دائم دارای مشاغلی با مهارت بالا بوده و متعلق به طبقه متوسط می باشند. این گروه با بهبود توان اقتصادی اشان سهم مهمتری را در بازار مصرف کالا و بازار مستغلات بر عهده خواهند گرفت و به یک نیروی عمده اقتصادی تبدیل خواهند شد.

از سوی دیگر از آنجاییکه که ۹۵ درصد این افراد زیر ۴۵ سال می باشند آنها سهم مهمی را در جبران کمبود نیروی کار حاصل از کاهش میزان زاد و ولد در کانادا ایفا می نمایند. البته نکته مهم این است که سهم این افراد در بازار کار ایالاتی مانند اونتاریو یا بریتیش کلمبیا بیش از ایالاتی است که بازار کارشان تحت فشار شدید قرار دارند، ایالاتی مانند آلبرتا یا ساسکاتچوان. طی سالهای ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۳ تعداد “ساکنین غیر دائم” ایالت اونتاریو تقریبا سه برابر شده و اگر این افراد نبودند نیروی کار این ایالت حدود ۱۲۰ هزار نفر کاهش می یافت که بی تردی تاثیر منفی شدیدی بر اقتصاد این ایالت می گذاشت. در بریتیش کلمبیا هم اگر رشد تعداد “ساکنین غیر دائم” نبود نیروی کار در رده سنی ۲۵ تا ۴۴ ساله این ایالت ثابت باقی می ماند.

همانطوریکه تال توضیح می دهد تاثیر این گروه را می توان بر رونق پایدار بازار مسکن این ایالات مشاهده نمود. به قول او به این افراد باید به عنوان یک نیروی عمده اقتصادی نگاه شود، نیرویی که می تواند مسیر اقتصادی کشور را تغییر دهد.

 
بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید