خبرهای ایران

“سال ۸۸ آبجو صلواتی توزیع می کردند”

پارسینه: مهدی طائب که با تسنیم مصاحبه ای مفصل داشته، معتقد است که موسوی و کروبی دنبال براندازی بودند و به همین دلیل ازآن جا که براندازی نظام اسلامی از مصادیق «افساد فی الارض» است، حکم این دو اعدام است.

فرمانده قرارگاه عمار همچنین در مورد در حوادث ۸۸ نیز اظهار داشت: دشمن به مقدسات ما هجوم می آورد و دقیقا نقطه ای را می زنند که موتور محرک است، موتور محرکی که حرف آخر را می زند امام حسین  است. بر این اساس آن ها از مقدمات شروع کردند و به نماز و… حمله کردند و آخرین نقطه این بود که روز عاشورا بیایند و بگویند این حرف های مسخره! را جمع کنید و شال سبزی بیاندازند و آبجو بگذارند و بگویند که ایستگاه صلواتی است! یعنی شکستن این قضیه که البته همان روز سیلی اصلی را از مردم خوردند. آن ها به نقطه ای ضربه زدند که اگر می گرفت، توفیق مطلب پیدا کرده بودند.

وی همچنین اظهار داشت: به آقای موسوی گفتند که اگر دوباره انتخابات شود و رای نیاوری، چه می گویی؟ گفت دوباره می گویم تقلب شده! پس این کار ها برای رییس جمهور شدن نیست، بلکه برای براندازی است. هنگامی که ثابت شد این ها دنبال براندازی بودند، اصلا نباید دنبال جرم دیگری باشیم. براندازی، «افساد فی الارض» است و آن حکم «اعدام» دارد و حکم قطعی و شرعی این دو فرد اعدام است. دیگر نباید دنبال جرم باشیم که این آقا چرا دروغ گفته یا اگر امکان براندازی نبوده، جرم ها را یک به یک بررسی می کنیم. اصلا این نباید باشد؛ کار این ها براندازی نظام است.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید