خبرهای ایران

سالک: فیسبوک اسلامی بسازید!

رییس کمیسیون فرھنگی مجلس گفت: فیسبوک لابی صھیونیست است، زیرا مسایل غزه را به ھیچ وجه منتشر نکرد.

به گزارش ایسنا، منطقه اصفھان، آخوند احمد سالک در مراسم افتتاحیه سی و دومین دوره مسابقات فرھنگی ( ادبی، پژوھشی-رسانه و فضای مجازی) دانش آموزان دختر سراسر کشور در اصفھان گفت: نباید در میدان فیسبوک بازی کرد، سعی کنید فیسبوک اسلامی بسازید و به دنیا عرضه کنید.

نماینده اصفھان در مجلس در ادامه سخنان خود افزود: ھر مطلب علمی که در کودکی و نوجوانی در ذھن فرد نقش ببندد مانند نقش روی سنگ خواھد بود و در تمام طول عمر با وی باقی خواھد ماند، به ھمین دلیل آموزش و پرورش میتواند نقش بسزایی در تربیت و فرھنگ کودکان و نوجوانان داشته باشد.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید