خبرهای مهاجرت و تحصیل

ساسکاچوان مهاجر بیشتری را مورد پذیرش قرار می دهد

saskachwan

ایرانتو: بر اساس توافقی که دولت استان ساسکاچوان با دولت فدرال به انجام رسانیده است ، سالانه تعداد ۴۵۰ پرونده مهاجرتی جدید ، بیشتر از سهمیه ای که قبلا به این استان تخصیص یافته بود ، مورد پذیرش قرار می دهد.

دولت استانی ، اخیرا از دولت فدرال درخواست نموده بود تا تعداد پذیرش مهاجرانی که برای این استان درخواست مهاجرت می نمایند را از ۴۰۰۰ پرونده به ۶۰۰۰ پرونده افزایش دهد.

دولت فدرال با درخواست دولت استانی ساسکاچوان در مورد افزایش این تعداد مهاجر موافقت ننمود اما موافقت خود را با افزایش ۴۵۰ پرونده اعلام و ساسکاچوان مجاز می باشد تا سالانه تعداد ۴۴۵۰ پرونده را به عنوان مهاجر به این استان پذیرا باشد.

با عنایت به توافق صورت پذیرفته ، دولت استان ساسکاچوان سالانه تعداد ۱۲۰۰ مهاجر جدید را پذیرا خواهد بود.

مقامات دولت استانی اذعان نموده اند که این تقاضا بدلیل پوشش دادن به درخواست و نیازهای مشاغل استان بوده تا بتوانند نیاز کارفرما ها و مشاغل مورد نیاز استان را تکمیل ظرفیت نمایند.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید