خبرهای کانادا

زن مسلمانی که هنگام شهادت دادن در دادگاه باید نقاب خود را بردارد

nighab
nighab

ایرانتو: یک قاضی در اونتاریو حکم کرده است که زن مسلمانی که قصد دارند در مورد قضیه تجاوز جنسی در تورنتو شهادت بدهد باید نقاب خود را بردارد.

روز چهارشنبه، قاضی انتاریو، Norris Weisman، پس از اعمال شرایط ویژه توسط دیوان عالی حقوقی کشور، در خصوص افرادی که با نقاب قصد دارند در دادگاه حاضر شده و شهادت دهند، این قانون را در دادگاه وضع نمود.

شرایطی که قاضی باید برای شهادت دهنده مورد توجه قرار دهد، شامل موارد زیر نیز می شود:

• عمق اعتقاد مذهبی شهادت دهنده

• چگونه ممکن است که پوشش نقاب در روند بررسی ها مشکل ایجاد نماید

• آیا روشی دیگر برای تطبیق دادن شاهد وجود دارد

خانمی ۳۷ ساله که در مرکز این پرونده قرار دارد، با نام N.S خطاب می شود، اظهار کرده است که در هنگام کودکی توسط دو نفر از خویشاوندانش مورد تجاوز جنسی قرار گرفته است. هنگامی که در سال ۲۰۰۸ این پرونده مورد بررسی حقوقی قرار گرفت، وی درخواست کرد که در هنگام شهادت دادن از نقاب استفاده نماید.

در آن هنگام، قاضی Weisman، حکم نمود که زنان نمی توانند با نقاب شهادت بدهند، تصمیمی که N.S با هر روشی به مقابله با آن برخواست. قاضی Weisman با وجود اینکه از احکام قوی مذهبی زنان با خبر بود، به دلیل نگرانی از اینکه نقاب پوشیدن، خطر بی عدالتی در دادگاه را داشته باشد، چنین حکمی نمود.

قاضی در دلایل خود برای حکمش نوشته است که دلیل خانم N.S برای نقاب پوشیدن این است که امکان اینکه برایش فضای جنسی بوجود بیاید از بین برود.

قاضی اشاره کرده است که همانند رانندگی، عکس گرفتن برای گواهینامه و پاسپورت، در این حالت نیز اگر نیاز باشد، خانم N.S باید نقابش را بر دارد.


بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید