خبرهای مهاجرت و تحصیل

زنان در کانادا، در یک نگاه آماری دقیقتر


زنان مهاجر

• جمعیت زنان کانادا بطور افزاینده ای تفاوت و گوناگونی دارد. در سال ۲۰۰۶ ، تعداد ۳.۲ میلیون نفر مهاجر زن در این کشور داشته ایم که این تعداد به میزان ۲۰.۳ درصد از کل جمعیت زنان این کشور است.

• در سال ۲۰۰۹ ، ۵۹ درصد از تعداد متقاضیان پذیرفته شده را زنان تشکیل داده بودند که از این تعداد، ۲۹ درصد توانستند تحت برنامه پذیرش خانوادگی اقامت دائم خود را دریافت کنند. ۳۹ درصد دیگر زنان در برنامه وابستگی به همسر، در کلاس اکونومیک، با احتساب ۵۶ درصدی در این روش، پذیرفته شدند و  مابقی یعنی ۱۹ درصد نیز بعنوان متقاضی اصلی در کلاس اکونومیک پذیرفته شدند.

• در سال ۲۰۰۹ ، تقریبا نیمی از مهاجران متقاضی پناهندگی (۴۹ درصد و یا ۱۱۳۰۰ نفر)، را زنان تشکیل دادند. پناهجویان، ۹ درصد کل مهاجرانی را که مجوز اقامت گرفته اند را تشکیل دادند.

• در سال ۲۰۰۶ ، ۹۰ درصد از مهاجران زن در ۳۳ شهر اصلی و بزرگ، اقامت گزیده اند که این رقم با ۶۸ درصد از جمعیت کل زنان قابل مقایسه است.

• بطور کل زنان مهاجر نسبت به زنان متولد کانادا، تمایل بیشتری برای تحصیلات دانشگاهی دارند. تقریبا ۲۳ درصد از زنان مهاجر مدرک لیسانس و یا بالاتر دارند و در مقابل ۱۶ درصد از زنان متولد کانادا دارای چنین مدارکی هستند. همینطور زنان مهاجر نسبت به مردان مهاجر تمایل کمتری به اخذ مدارک علمی دارند. برای مثال، ۵۷ درصد از مردان مهاجر در سنین بین ۲۵ تا ۵۴ سال، مدرک دانشگاهی دارند که این عدد در مورد زنان مهاجر در همان گروه سنی، ۴۹ درصد می باشد.

• از سال ۲۰۰۱ تا۲۰۰۶ ، نیروی کاری زنان در کل کانادا، ۹.۵ درصد افزایش داشته است. در ۵ سال اخیر، افزایش نیروی کار زنان در میان مهاجرین، ۱۶.۸ درصد و در میان متولدین کانادا، ۷.۴ درصد بوده است.

• چه زنان مهاجر و چه زنان متولد کانادا، در بخشهای پر مخاطبی چون فروش، خدمات پس از فروش و همینطور در تجارت، امور مالی و مدیریت به فعالیت خود ادامه می دهند. در سال ۲۰۰۶ ، در میان زنان مهاجر، ۲۹ درصد در بخش فروش و خدمات و ۲۵ درصد در بخش تجارت و مالی و مدیریت فعال بود اند.

• برای همه تازه واردان یافتن شغل جدید، مخصوصا در حوزه تخصصشان، چالش بزرگی محسوب می شود. تعداد زنان مهاجر تحصیلکرده شاغل در فروش و خدمات، سه برابر بیشتر از زنان متولد کاناداست.

زنان دارای اقامت دائم در کتگوری های اصلی از ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۹

woman2

زنان مهاجر بصورت درصدی از کل جمعیت زنان، توسط مرکز آمار مادرشهری در کانادا، ۲۰۰۶

woman3

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید