خبرهای مهاجرت و تحصیل

رکورد صدور ویزا توریستی کانادا

canadavisa

canadavisaایرانتو: به گفته وزیر مهاجرت و شهروندی کانادا ، رکورد تازه ای از تعداد ویزاهای صادر شده برای بازدید کنندگان این کشور از ابتدای امسال تاکنون را که حدود ۵۰۰۰۰۰ نفر می باشد را به ثبت رساند و این در حالی است که طی مدت مشابه در سال گذشته این تعداد در حدود ۴۵۰۰۰۰ نفر بوده است.

کنی افزود: کانادا بهترین کشور دنیا می باشد پس جای تعجب نیست اگر تعداد زیادی درخواست بازدید از این کشور را داشته باشند. در کشور ما، بهترین و ضعیف ترین مناطق از لحاظ سطح رفاه و امکانات موجود برای زندگی بطور مساوی بین کاناداییان و مسافران خارجی تقسیم شده است.

به گزارش ایرانتو ، با توجه به ثابت نبودن فصل توریستی در کانادا ، انتظار می رود تا پایان امسال ویزاهای توریستی صادر شده به رقمی بالغ بر یک میلیون نفر برسد.

لازم به ذکر است تعداد مذکور بدون احتساب ویزاهای دانشجوئی و کارگران موقت خارجی می باشد.

همچنین شهروندان ۵۰ کشور و کسانی که برای ورود به کانادا نیاز به ویزا ندارند و ۹۰ درصد مسافران را تشکیل می دهند در این آمار احتساب نشده اند.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید