خبرهای ایران

رویترز : امیدواری در خصوص دسترسی به تاسیسات کلیدی هسته ای ایران نیست

خبرگزاری رویترز مدعی شد با وجود توافقات ایران و آژانس امیدی به دسترسی به تاسیسات کلیدی هسته ای ایران وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری رویترز در گزارشی مدعی شد با وجود توافق ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره همکاری درباره تاسیسات هسته ای ایران، به نظر می رسد که دسترسی به تاسیسات کلیدی هسته ای ایران امکان پذیر نباشد.

در گزارش رویترز آمده است: گزارش محرمانه آژاس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرده است که ایران برای اولین بار در چند سال اخیر، تعامل و همکاری با آژانس را با هدف رفع اتهامات مبنی بر اینکه برنامه هسته‌ای ایران نظامی است را آغاز کرده است اما امیدها در خصوص آمادگی ایران برای رفع کامل نگرانی‌ها درباره برنامه هسته‌ایش کم است.

در این گزارش ادعا شده است که ایران حاضر نیست به بازرسان آژانس امکان بازرسی از تاسیسات نظامی پارچین را بدهد.

همچنین ادعا شده است تصاویر ماهواره‌ای ارائه شده در گزارش آژانس حکایت از فعالیت‌های ایران در پارچین را نشان می دهد و همین امر موجب نگرانی غرب شده است تا این احتمال را بدهد که ایران سرگرم تلاش برای مخفی کردن هرگونه مدرک آزمایش‌های غیرقانونی هسته‌ای است.

در گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ادعا شده است که اطلاعاتی در دست است که ایران یک اتاق فولادی بزرگ در پارچین برای آزمایش‌های انفجاری را حدود یک دهه پیش ساخته است. ادعایی که می تواند نشان دهنده بعد نظامی برنامه هسته ای ایران باشد.

در گزارش آژانس آمده است که ایران تعامل در زمینه موضوعات تحقیق و تفحص بازرسان آژانس را آغاز کرده است و توضیحاتی درباره تولید چاشنی‌های انفجاری ارائه کرده است.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید