خبرهای کانادا

روند تأیید پناهندگی توسط سازمان ملل

ninette kelley.jpg.size.xxlarge.letterbox

ایرانتو: نینت کللی کانادایی مدیر دفتر نیویورک کمیسیون امور پناهندگان سازمان ملل می باشد. او تا جون گذشته برای یک دهه ریاست دفتر کمیسیون در لبنان را برعهده داشت و در عینحال عضو شورای پناهندگی و مهاجرت کانادا هم هست. او در این مصاحبه برای ما توضیح می دهد که چگونه درخواست پناهجویان بررسی شده و در نهایت بعضی از آنها قادر خواهند بود در کشورهای غربی، از جمله کانادا اقامت نمایند.

سالانه چه تعدادی از پناهجویان مستقر می شوند؟
نزدیک به ۱۵ میلیون آواره و پناهجو در جهان وجود دارد که از این میان تنها ۱۰۰ هزار نفر در سرزمین جدیدی مستقر می گردند. حدود ۱۰۰ هزار نفر هم به زادگاه خود باز می گردند. این بدین معناست که پروسه استقرار پناهجویان بسیار زمان بر می باشد.

دلیل این حجم عظیم پناهجو چیست؟
تعداد پناهجویان به دلیل درگیریهای موجود در جهان در حال افزایش است. شمار افرادی که به اجبار از کشور خود رانده شده اند یا مجبور به مهاجرت در داخل کشور خود گردیده اند اکنون به بیش از هر زمانی از جنگ جهانی دوم به اینسو رسیده است. فقط در سوریه ۴ میلیون نفر به خارج از کشور رفته و ۷٫۵ میلیون نفر در داخل کشور خود آواره گردیده اند.

میثاق پناهندگی سال ۱۹۵۱ تعریفی فنی از واژه پناهنده ارائه می دهد. اما روند تبدیل یک مهاجر به یک پناهنده چیست؟
بیشتر کشورها برای رصد اولیه شرایط بر کمیسیون ما تکیه می نمایند. ما تیمهایی از کارکنان خود را که به فناوریهای ارتباطی مجهزاند را به صحنه اعزام می کنیم و آنها با یک یک افراد صحبت می کنند. سیستم شناسایی ما مجهز و پیشرفته بوده و امکان تقلب را بسیار کاهش می دهد.
ما مدارک شناسایی افراد را بررسی کرده و داستانهای آنها را می شنویم. سوالاتی هم خواهیم پرسید. تمام این روند ممکن است در بیست دقیقه کامل شود یا ممکن است یک ساعت هم طول بکشد. اگر ما در باره هویت فردی نامطئمن باشیم یا نگران باشیم که این فرد در فعالیتهای نظامی مشارکت داشته باشد این پروسه می تواند طولانی تر هم شود.

اگر پناهندگی فردی مورد تأیید کمیسیون قرار بگیرد، مرحله بعدی چه خواهد بود؟
شناسایی کمیسیون به افراد حق دسترسی به کمک های کمیسیون و سازمانهای همکار را اعطا می کند. در این مرحله ما این حق را داریم که به نمایندگی از سوی پناهجویان با مقامات کشورها مذاکره نماییم.

چگونه کمیسیون تصمیم می گیرد پناهنده ای می بایست در کشور دیگری مستقر گردد؟
ما پناهندگان را رتبه بندی کرده و اولویت را به کسانی می دهیم که بیشترین اضطرار را دارند. ما اطمینان حاصل می نماییم که هیچ تبعیضی بر مبنای نژاد، مذهب یا قوم اعمال نگردد. معمولا افرادی که به خدمات پزشکی نیاز دارند، مادرانی که همسر خود را از دست داده اند یا افرادی که جان آنها در خطر است در اولویت قرار می گیرند.

حتما بسیار مشکل خواهد بود به پناهجویی بگویید که نتوانسته اید برایش محل استقرار جدیدی بیابید؟
ما از کشورهایی مانند کانادا که برای استقرار پناهجویان در نظر می گیریم می خواهیم تعداد افرادی را که می پذیرند را برایمان مشخص نمایند. اما ما نمی توانیم برای همه افراد محل استقرار جدیدی بیابیم. و این البته خیلی سخت است به کسانی که با انتظار و امید به ما مراجعه کرده اند جواب منفی بدهیم.

آیا انتظارات کمیسیون شما غیرواقع بینانه نیست؟ آیا به اندازه امکانات مالی ای که اختیارتان است خوب عمل می کنید؟
درخواست ما برای اعانه از کشورهای کمک کننده بر اساس تخمین ما از نیازهایمان می باشد. ما به دنبال کمکهای داوطلبانه هستیم، که البته همیشه به حد کفایت آنها را دریافت نمی نماییم. مثلا در مورد سوریه ما تنها ۳۹ درصد از مبلغ مورد نیازمان را تامین کرده ایم. در نتیجه ما مجبوریم تصمیماتی تأسف باری بگیریم که بر اساس امکانات مالی امان اتخاذ می شود. در لبنان اکنون ۴۰۰ هزار کودک پناهنده داریم که دو سوم آنها نمی توانند به مدرسه بروند. تعداد اینگونه تراژدی ها از حساب بیرون است.

چه اصلاحاتی برای بهبود شرایط لازم است، بویژه وقتی در نظر بگیریم بسیاری از پناهندگان مجبورند تمام عمر خود را در کمپ ها زندگی کنند؟
باید بپذیریم اگر پناهنده ای نمی تواند به خانه اش بازگردد، ما می باید بخشی از بار اسکان مجدد این پناهنده را برعهده بگیریم. همچنین می بایستی شرایطی را فراهم نماییم تا پناهندگان بتوانند در جامعه کشور میزبان خود ادغام گردند. ما به عزم سیاسی ای برای کمک های بیشتر به پناهندگان در جامعه های میزبان آنها نیاز داریم.

شما به انتقاد کارشناسان مهاجرت بابت درخواست ارائه تأییدیه کمیسیون از آوارگان سوری چه پاسخی می دهید؟
ما کشورها را تشویق کرده ایم راههای جدیدی برای ورود پناهجویان بگشایند. ما از آنها خواسته ایم لطفا شرایط اخذ ویزا را تسهیل کنید و امکانات بیشتری برای اسپانسرشیپ خانوادگی فراهم نمایید. ما همه را تشویق می کنیم که بار بزرگتری را برعهده بگیرند.

توصیه شما به کاناداییهایی که داوطلبند تا اسپانسر خانواده های پناهجو شوند چیست؟
من از صمیم قلب این خانواده ها را تشویق می کنم. یکی از درخشانترین لحظات تاریخی ما واکنشمان در قبال بحران آوارگان قایق نشین ویتنامی بود، وقتی کانادا در سالهای ۱۹۷۹ و ۱۹۸۰ حدود ۶۰ هزار نفر از آنها را پذیرفت. ما اکنون عمیقا به چنین واکنشی نیازمندیم.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید