خبرهای ایران

“روحانی حق دارد بترسد! “

آینده آنلاین : انتشار تصویر صفحات طرحی دو فورویتی که به امضای بسیاری از اعضای جریان افراطی در مجلس شورای اسلامی رسیده بود و در آستانه مذاکرات حساس ایران و ۵+۱ در ژنو رسما اعلام وصول شد، شگفتی بسیاری را برانگیخت.

این که نماینده ای که از قضا عضو کمیسیون سیاست خارجی مجلس هم باشد، بعد از ده سال تکرار تقریبا هر روزه نام معاهده ان پی تی در رسانه های گروهی و سخنان مسئولان، بر صفحه نخست طرح دوفوریتی آن را ام پی تی بنگارد، یک سوی ماجراست و اینکه ۱۰۹ نماینده دیگر بدون پی بردن به این غلط فاحش زیر این طرح را امضا کنند، سوی دیگر ماجرا.

البته این جریان بعد سومی هم دارد که پس از دریافت و اعلام وصول و تکثیر این طرح نیز هیچ کس متذکر این غلط فاحش و مبتنی بر بی اطلاعی مدعیان مدیریت جهان از مسایل پیش پا افتاده نشوند که البته این بعد محل تامل است.

ممکن است برخی از نمایندگان جریان افراطی بگویند طرح را ناخوانده و به صرف اعتماد به طراح یا طراحان آن، امضا کرده اند که عذری بدتر از گناه است و سایر تصمیمات آنان را هم زیر سوال می برد.

جالب اینجاست که این گروه یک نفر یا چند نفر نیستند که نتوان رفتار آنان را بر تصمیمات مهم مجلس بی تاثیر دانست، بلکه تعدادشان به قدری فراوان است که اتفاقا بسیاری از مشکلات و گره های کور دولت در سه ماه گذشته، حاصل مخالفت این گروه بوده است.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید