خبرهای کانادا

رفع شکاف جنسیتی در سیاست واقتصاد کانادا صدها سال زمان می برد

woman
womanایرانتو: سرعت حرکت برای کاهش شکاف جنسیتی در کانادا آنچنان کند است که ۲۲۸ سال طول خواهد کشید تا زنان کانادایی به برابری با مردان دست یابند . اگرچه کانادا در زمینه هایی مانند سلامت و آموزش زنان یکی از بهترین کارنامه ها را به جای گذاشته، نتیجه گیریهای گزارش جدیدی که توسط مرکز کانادایی برای سیاست های جانشین (CCPA) و پیرامون شکاف جنسیتی در کانادا تهیه و منتشر شده رویهم رفته چندان مثبت نیست. در این گزارش آمده است که کانادا در زمینه پرکردن شکاف جنسیتی، بخصوص شکاف در سیاست و تقسیم درآمد، از دیگر کشورهای پیشگام این صحنه عقب افتاده است.
CCPA برای تهیه این گزارش از متد گزارش فروم جهانی اقتصاد در سال ۲۰۱۲ استفاده کرده و کارنامه کانادا را در زمینه بهداشت، آموزش، اقتصاد و سیاست تخمین زده است. اگر نمره ۱،۰ برای شرایط آرمانی عدم وجود شکاف جنسیتی در نظر گرفته شود، بنابر محاسبه CCPA معدل کانادا در این زمینه ۰،۷ می باشد. علاوه بر آن این معدل در بیست سال گذشته فقط ۲،۳ درصد بهبود یافته و اگر این روند ادامه یابد ۲۲۸ سال طول خواهد کشید تا زنان به برابری با مردان دست یابند.

کارنامه کانادا بویژه در مورد تعداد قانونگذاران زن، مدیران دولتی زن و مدیران زن در شرکتهای خصوصی محل نگرانیست. در واقع کاهش شکاف اقتصادی بین زنان و مردان بدون مشارکت زنان در بازار کار و پیشرفت آنان در عرصه های مدیریتی دست یافنتی نمی باشد. به گفته مک انتروف ” شکاف جنسیتی موجود در عرصه اقتصاد به دلیل ناتوانی زنان نیست، چرا که برابری زنان در دستیابی به امکانات آموزشی تثبیت شده است. در واقع نابرابری درآمدی برای زنان دارای تحصیلات دانشگاهی بیشتر از زنان دیپلمه است”.

چشم انداز برابری در عرصه سیاست حتی بدتر از اقتصاد است. در حالیکه کانادا فقط هفت نخست وزیر استانی زن دارد ، اما با در نظر گرفتن اینکه در حال حاضر زنان تنها ۲۵ درصد از نمایندگان مجلس را تشکیل می دهند باید گفت که کارنامه برابری در عرصه حضور در دولت فدرال بسیار ضعیفتر می باشد.

مک انتروف توضیح می دهد که با این چنین نرخی کانادا شکاف موجود در عرصه مشارکت سیاسی را تا ۳۹۲ سال دیگر هم پر نخواهد کرد. ” برابری زنان و مردان در پارلمان، کابینه و رهبری کشور تا سال ۲۴۰۴ در دسترس نخواهد بود”.

مک انتروف معتقد است اگر کانادا قصد تغییر را داشته باشد یافتن راه حل برای این مشکلات ساده خواهد بود. او می گوید همانگونه که زنان نیاز دارند که مشارکت بیشتری در صحنه دولت داشته باشند، این حضور باید مورد حمایت نهادهای جامعه مدنی قرار گیرد.


بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید