خبرهای کانادا

رفتار کانادا با تهدید زامبی ها چگونه خواهد بود؟

zombies
zombies

مقاله زیر توسط دیوید فرام نوشته شده است و با متنی طعنه دار و استعاره ای برخی از سیاست های دولت حاکم فعلی را به چالش کشانده است و به نظر برخی از صاحب نظران، منظور از زامبی ها، گروههایی چون حماس و حزب الله لبنان می باشد. به نظر مترجم مطالعه آن توسط خوانندگان عزیز ایرانتو، که علاقه مند آشنایی با استعارات سیاسی به کار رفته شده در نشریات کانادایی هستند، خالی از لطف نباشد.

وزیر امورخارجه گفت تحت رهبری نخست وزیر فعلی، کانادا دیگر مکان امنی برای زامبی ها نخواهد بود. رک گویی جسورانه اگر چه تشویق نیمکت های محافظه کار را به نفع خود بر انگیخت ولی کلام فتنه انگیز او به طرز خطرناکی، موقعیتی پیچیده را ساده انگاشته است. بدتر اینکه او و همفکرانش، به طرزی شرم آور همچون یک دلال ساده لوح، قانون تاریخی کاناداییان را در بین جوامع زنده کانادا، فاش نمودند.

جنبش زامبی ها دو جناح دارد، یکی سیاسی و دیگری نظامی. مادامیکه جناح نظامی آن مسئول زشتی هاست که کانادا بدرستی آنرا محکوم می کند، جناح سیاسی آن خدمات اجتماعی بسیار ضروری برای جمعیت زامبی ها فراهم می کند.
زامبی ها با یک بحران بشردوستانه مواجه هستند، برای آنکه سختگیری ها باعث می شود که مجبور باشند در کنار مردمی زندگی کنند که قبول ندارند در کنار چنین همسایگان بی فکر و گوشتخواری همزیستی نمایند. برای اینکه زنده بمانند، زامبی ها مجبور هستند که گوشت انسان بخورند. اکنون بسیاری از زامبی ها در حال تجزیه شدن هستند و توانایی پاره کردن و بلعیدن ندارند. جناح سیاسی جنبش زامبی ها، خدمات اجتماعی برای این زامبی های ضعیف ایجاد می کند، پذیرایی کردن از آنها با مغزهای یخزده و دادن آموزش های ارتباط با دیگران به زامبی هایی که دانشکده تکلم نرفته اند. اینها همه توسط بخش سیاسی جنبش زامبی ها ایجاد می گردد.

کانادا باید در هر دو طرف درگیری، منکر افراط گرایی گردد. درست مانند زمانیکه زامبی ها می خواهند همه انسانهای روی زمین را بخورند تا زمین مانند دوره آپوکالیپتو، بایر گردد. همینطور انسانهایی هم هستند که به هیچ وجه نمی خواهند آدم خواری را به رسمیت بشمارند و خواهان ریشه کن کردن زامبی ها هستند. راه حل نهایی این است که با مذاکره یک نتیجه مساوی ایجاد گردد. راهی که طبق آن آرزوی زامبی ها محقق گردد و بسیاری از مردم را تیکه پاره نمایند و در عین حال بنابر اهمیت امنیت قانونی، آخرین مرد و زن و کودک مورد قتل عام قرار نگیرند و نسل انسان بطور کل از بین نرود.

بسیار مهم است که در جوامعی چند ملیتی مانند کانادا، حضور و زندگی ارواح نیز به رسمیت شناخته شود. در بسیاری از موارد، ارواح کانادایی، روشهای خشونت آمیز زامبی های شبه نظامی را رد کرده اند. اما ناراحتی هایی مشابه با اقوام نزدیک خود یعنی زامبی ها دارند. برای محکوم کردن همه زامبی ها در سراسر حوزه مدیریت جان بیرد، می توان تنهایی و بیگانگی ارواح کانادایی را عمیق تر نمود. سیاست جان بیرد ممکن است که منافع حزب محافظه کار و هارپر را به پیش براند اما این سیاست متاسفانه در تقابل با بهترین سنت های کانادا قرار دارد.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید