هنر، ورزش، خانواده و سرگرمی

رشد بی‌خانمان‌ها در ادامه رشد معتادان

معاون خدمات اجتماعی سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران با اشاره به روند رو به رشد اعتیاد در دو سال اخیر و تاثیر آن بر بحث بی‌خانمان‌های شهر تهران گفت: رشد اعتیاد بر تعداد بی‌خانمان‌های شهر تهران افزوده است.

رضا جهانگیری‌فر در گفت‌وگو با ایسنا، گفت:‌ الگوهای اعتیاد امروز، الگوهایی است که موجب طرد فرد معتاد از جامعه می‌شود، به طوری که فرد از خانه و محل کار بیرون انداخته می‌شود و بخشی از جامعه چنین فردی را نمی‌پذیرد. این شرایط ناچارا فرد را به بی‌خانمان و کارتن‌خواب تبدیل می‌کند که باید متولیان حوزه اعتیاد و درمان آن جدی‌تر وارد عرصه شوند.

وی تاکید کرد: ادامه این روند امکان پاسخگویی به بی‌خانمان‌ها را غیرممکن می‌کند؛ شرایط فعلی شهر تهران به گونه‌ای است که اگر امسال دستگاه‌های ذیربط به کمک شهرداری نیایند و فکری برای معتادین بی‌خانمان شهر تهران نشود احتمال بروز حوادث مختلف برای آنها در زمستان امسال بسیار زیاد است. در سطح شهر، معابر، خیابان‌های اصلی و زیرگذرهای شهر به وفور افراد معتاد بی‌خانمان را مشاهده می‌کنیم و نهادهای حوزه اعتیاد باید کاری کنند چرا که وضع موجود یک مقدار هشدار دهنده است.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید