خبرهای مهاجرت و تحصیل

راهکار پیشنهادی جیسون کنی درباره محرومیت افراد تبهکار از اقامت کانادا

ایرانتو: بنابر راهنمایی پیشنهادی جیسون کنی وزیر مهاجرت کانادا، افرادی که اعمال تروریستی را ترویج می کنند و آنهایی که کینه و عداوت را در جهت هدایت به سوی فعالیت های خشونت آمیز تبلیغ می نمایند را میتوان از حضور در کانادا محروم نمود.

اخراج فوری خارجیان بزه کار، مسئله ای بود که برای اولین بار در ماه جون سال ۲۰۱۲ در پارلمان مطرح گردید و در آن تغییرات پیشنهادی در خصوص حمایت از طرح های مهاجرت و پذیرش پناهنده وجود داشت تا طی این تغییرات، از امنیت و سلامت کاناداییان نیز حمایت گردد. طی تغییرات پیشنهادی در اختیارات جدید وزارت مهاجرت، اقامت موقت ملیت های خارجی بر اساس سیاست های عمومی، می تواند مورد قبول قرار نگیرد.

آقای کنی گفت: چنین اختیاراتی از این بابت است که به افرادی که به عنوان مثال به ترویج خشونت پرداخته و یا علیه افراد بی پناه دست به اقدام جنایتکارانه می زنند، اجازه ورود به این خاک داده نشود. هدف این است که مجوز ورود به افراد مشکوک با مضایقه و توجه بیشتری انجام گردد. ما می خواهیم مطمئن باشیم که تعادل قانونی برای تعریف چنین مجوزهایی ایجاد می گردد و دلیل اینکه من چنین راهکارهایی را لیست کرده و برای تبادل نظر به پارلمان فرستاده ام نیز همین می باشد.

بنا بر گزارش سایت خبری ایرانتو، رهنمود پیشنهادی که توسط جیسون کنی قبل از کمیته دائمی مهاجرت و تابعیت، فراهم شده است، سناریویی را که وزیر میتواند برای اختیارات خود داشته باشد را نشان می دهد. رهنمود پیشنهادی دو نوع رفتار و عملکرد را توضیح می دهد که به موجب آن اتباع بیگانه، میتوانند در وضعیت رد درخواست سکونت موقت قرار بگیرند. ۱: افرادی که به ترویج خشونت پرداخته و یا علیه گروههایی خاص، دست به اقدام جنایتکارانه می زنند. ۲: اتباع بیگانه خاصی از کشورهای تحت تحریم یا از دولت های فاسد.

این اختیار جدید به وزیر مهاجرت این امکان را می دهد که اقامت موقت فرد را تا ۳ سال لغو نماید البته با لحاظ کردن سیاست های عمومی. این اختیار البته تنها در شرایط خاص و استثنایی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

بر خلاف بسیاری از شرکای بین المللی مانند بریتانیا، امریکا، نیوزلند و استرالیا که در این مورد مقیاس های مشابهی دارند، کانادا اکنون مکانیزمی برای جلوگیری از ورود اتباع بیگانه ای که ورودشان غیر قابل قبول است را در اختیار ندارد در حالیکه خواست عموم بیرون راندن این افراد از خاک کاناداست.

آقای کنی افزود: سالهاست که اعضای پارلمان فدرال و استانی از وزیر درخواست می کنند که از ورود افراد بزه کار جلوگیری بعمل آورد اما این امر تاکنون میسر نشده است. این مجوز می تواند آنقدر تبصره و استثنائات قانونی داشته باشد که دیگر جایی برای دور زدن قانون و حضور چنین افرادی در کشور وجود نداشته باشد و امنیت کاناداییان در این خصوص تضمین گردد.

وزیر، گزارش سالیانه ای ارائه خواهد کرد که در آن مواردی که از این اختیار جدید استفاده شده، ذکر گردد.

این اختیار قانونی باید قابل انعطاف نیز باشد، به این منظور که بتوان مورد به مورد پرونده ها را بررسی نمود و به مسائل غیر قابل پیش بینی پاسخ فوری داد و جلوی برخی حوادث را گرفت. همچنین به وزیر این امکان را می دهد که تصمیمی معقول بگیرد با توجه به شرایط محیطی و لحظه ای و نتایج قابل حصول.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید