هنر، ورزش، خانواده و سرگرمی

رازهایی درباره تهران که نمی دانید

خبرگزاری مهر : این شهر به لحاف چهل تکیه ای می ماند که هر گوشه اش یک شکل دارد. از محله‌ای که هر عضو خانواده اش یک خودرو دارد تا خانه‌ای در منطقه ۱۷ که از داشتن حمام نیز محروم است. محله هایی که بلندی ساختمانهایش مقابل آفتاب را گرفته و مناطقی که خانه های بی نما و سست با بارانی فرو می ریزد.
 
 

تحقق عدالت و کاهش نابرابری ها به ویژه در حوزه های حساس و اساسی اجتماعی همواره یکی از دغدغه های دولت های مختلف در بسیاری از نقاط جهان بوده است .همین دغدغه سبب شد که شورای اسلامی شهر تهران دریکصد و نود و هشتمین جلسه خود فصلی جداگانه از برنامه پنج ساله  شهرتهران را به کاهش نابرابری های اجتماعی اختصاص دهد. موضوعی که منجر به پژوهش سنجش عدالت در تهران شد.

مناطق فقیر پایتخت

بر اساس یافته های پژوهش”سنجش عدالت در شهر”نرخ خط فقر در شهر تهران معادل ۴۲ درصد بوده است.بیشترین درصد خط فقر مربوط به مناطق ۱۹، ۱۵، ۱۸ و ۱۶ و کمترین درصد فقر مربوط به مناطق ۳ ، ۱ و ۲ است. دیگر یافته های این گزارش بیشترین شکاف و شدت فقر را مربوط به مناطق ۱۹ و ۱۸ و کمترین شکاف و شدت فقر را مربوط به مناطق ۳ و ۱ اعلام کرده است.

بر اساس یافته های این گزارش عمده مشاغل شهر تهران مربوط به طبقه متوسط است. نرخ فقر در طبقات بالا، متوسط و پایین، به ترتیب ۱۲٫۵ ، ۴۱ و ۴۳ درصد اعلام شده و گفته شده حدود ۱ درصد از کل فقرا در طبقه بالا، ۵۹٫۶۶ درصد در طبقه متوسط و ۳۹٫۱۴ درصد در طبقه پایین قرار دارند.

کدام مناطق تهران بیشترین خودرو را دارند

بر اساس یافته های طرح سنجش عدالت، درصد خانوادرهای تهرانی که دارای حداقل یک خودرو بودند بین ۲۳ درصد تا ۶۸ درصد در مناطق متلف متغیر است و در عین حال میانگین مالکیت خودروی شخصی در بین خانواده های تهرانی حدود ۶/۴۳ درصد برآورد شده که بیشترین میزان آن در مناطق ۱، ۲ و ۳ ،۵،۶ و ۲۲ و کمترین میزان مالکیت خودرو در مناطق ۱۰ ، ۱۵، ۱۶، ۱۷ و ۱۸ شده است.

در بخشی دیگری از بررسی ها فریزر به عنوان کالایی که تا حدی بیانگر قدرت خرید و توان مالی خانوار برای خرید مواد غذایی است مورد بررسی قرار گرفت، شاخصی که تفاوت قابل ملاحظه ای در مناطق تهران را به نمایش گذاشت. به طوری که مقدار آن بین ۵۷ درصد تا ۹۱ درصد بین مناطق متفاوت بوده است. بیشترین میزان برخورداری از فریزر در منطقه ۱ با ۹۱ درصد و در مناطق ۲،۳،۵ و ۶ با بیش از ۸۵ درصد و کمترین میزان برخورداری در منطقه ۱۷ با ۵۷ درصد و مناطق ۱۹، ۱۶،۱۵ و ۲۰ با میزان زیر ۶۴ درصد دیده می شود.

این دارایی در همه شهرها و کشورها نمی تواند شاخص مناسبی برای سنجش عدالت در نظر گرفته شود زیرا استفاده از فریزر تابعی از فرهنگ خرید و نگهداری کالاست در تهران اما این شاخص اختلاف ظبقاتی در مناطق شهری را به خوبی نشان می دهد. بر اساس یافته های طرح سنجش عدالت در تهران در گروه فقیران ۲۶ درصد افراد مالک فریزر بودند ودر حالی که در ثروتمندان جامعه تقریبا ۱۰۰ درصد افراد مالک فریزر بوده اند.

آب منطقه ۱۲ بی کیفیت ترین آب تهران

طرح سنجش عدالت از خانوارها سوال شد: آیا دسترسی مستقل به آب لوله کشی دارند؟  در بیشتر مناطق تهران صد در صد خانوارها به شیرآب مستقل در محل مسکونی خود دسترسی داشتند و حداکثر اختلاف بین مناطق در ۱٫۵ درصد خانوارها مشاهده شد یعنی کمتر از ۱۵ خانوار در منطقه ۱۷ که یکی از توسعه نیافته ترین مناطق تهران است، به آب لوله کشی مستقل دسترسی نداشتند. کیفیت آب آشامیدنی هم در مناطق مختلف، متغیر بوده است هر چند که در همه مناطق آب آشامیدنی سالم از جهت باکتریولوژیک و شیمیایی در اختیار داشتند اما کیفیت آب در مناطق ۴ ، ۱۲ ، ۱۶ ، ۱۹ ، ۲۱ و ۲۲ پایین تر از سایر مناطق است و در بین مناطق ۲۲ گانه تهران، بی کیفیت ترین آب آشامیدنی در آب منطقه ۱۲ تهران اعلام شده است.

سرپرست ۱۱ درصد خانوارهای تهرانی خانم ها هستند

در بخش دیگری از طرح سنجش عدالت در تهران آمار مربوط به خانوارهای زن سرپرست اعلام شده که نشان می دهد حدود ۱۱ درصد خانوارهای تهرانی، زن سرپرست بوده اند. در ارتباط با بحث خشونت خانگی، نرخ خشونت در خانواره ۶٫۷۵ درصد اعلام شده یعنی از مجموع ۲۲۱۳۵ خانوار مورد ارزیابی در این طرح ۱۴۹۳ خانوار تایید کرده اند که در معرض خشونت خانگی بوده اند. مناطق ۱ ، ۱۷ ، ۲۲ ، ۳ و ۲ با ۳٫۹۷ درصد تا ۵٫۱۳ درصد پنج منطقه دارای کمترین خشونت خانگی و مناطق ۱۹ ، ۱۴ ، ۱۲ ، ۵ و ۲۰ با ۹٫۴۸ تا ۱۱٫۸۳ دارای بیشترین خشونت خانگی در بین خانوارهای مورد بررسی بوده اند.

از هر ۴ کودک تهرانی ۱ نفر در معرض دود سیگار

بخشی از نتایج مطالعات طرح سنجش عدالت در تهران به استعمال دخانیات اختصاص یافته، تاکنونه بیشتر درباره میزان استعمال دخانیات درباره بزرگسالان گفته شده اما در نتایج این تحقیق یافته های جدیدی درباره کودکان ارائه شده، یافته هایی که نشان می دهد از هر ۴ کودک تهرانی ۱ نفر در معرض دود سیگار است، البته توزیع تعداد در مناطق ۲۲ گانه برابر نیست به این معنا که در مناطق برخوردار کودکان کمتر در معرض دود سیگار هستند ( از هر ۷ کودک یک کودک در منطقه ۲) و در مناطق کمتر برخوردار کودکان بیشتری در معرض دود سیگارند  از هر سه کودک یک کودک در منطقه ۱۶٫

میزان مصرف دخانیات در خانوارهای تهرانی

میزان مصرف دخانیات چه مصرف سیگار و چه قلیان نزدیک به اعداد کشوری است . اما میانگین مصرف سیگار در مردان زرگ تر از ۱۵ سال در تهران که حدود ۱۶ درصد است نسبت به میانگین کشوری که ۲۳ درصد است کم تر است .

اما میزان زنان سیگاری در مناطق برخوردار تا ۵ برابر بیش از مناطق نا برخوردار است.

یکی دیگر از شاخص های مورد بررسی در طرح سنجش عدالت اجتماعی در تهران میزان برخورداری افراد از رایانه شخصی است.نتایج این طرح نشان می دهد اختلاف حدود ۴۰ درصدی در این زمینه بین مناطق تهران وجود دارد تا جایی که با آنکه میاگنین دسترسی به کامپیوتر شخص در منازل تهران ۵۳ درصد با انحراف معیار ۱۳ برآورد شده اما این رقم در مناطق ۱ ،۲ ،۳ ، ۵ و ۶ یعنی مناطق مرفه و برخوردار تهران بالای ۷۰ درصد و در مناطق ۱۵، ۱۶، ۱۷ ، ۱۸ و ۱۹ یعنی مناطق فقر و کم درآمد زیر ۳۷ درصد است.

با توجه به اینکه زمان اجرای این پژوهش سال ۸۷ بوده و در حال حاضر به احتمال زیاد میزان دسترسی افراد به کامپیوتر شخصی تغییر کرده اما آنچه مسلم است اینکه با در نظرگرفتن ضریب نفوذ نزدیک به ۱۰۰ درصد تلفن ثابت در تهران شکاف معناداری در میزان دسترسی شهروندان تهرانی به فضای مجازی و اطلاعات وجود دارد.

۱۰درصد خانوارهای منطقه ۱۷ حمام مستقل ندارند

دسترسی به حمام مستقل در منازل مسکونی یکی از اساسی ترین شاخص های رفاه اجتماعی است.بر اساس یافته های طرح سنجش عدالت اجتماعی، این شاخص در بیشتر مناطق تهران تفاوت معناداری را نشان نمی دهد اما در عین حال نشان داده ۱۰درصد خانوارها در منطقه جنوبی تهران (منطقه۱۷) در زمان اجرای این طرح به حمام بهداشتی مستقل دسترسی نداشتند. چنانکه در این گزارش آمده میانگین دسترسی به حمام مستقل در منزل در تهران ۹۷٫۷درصد بوده و در این میان وضعیت برخی مناطق از جمله مناطق ۱۷، ۱۶، ۱۲ و ۲۰ نگران کننده اعلام شده است.

نسبت بی سوادی در زنان، دو برابر مردان تهرانی

یکی دیگر از موضوعات این پژوهش میزان تحصیلات در مناطق مختلف تهران است .نسبت افراد بی سواد در مناطق مرفه تر تهران از جمله مناطق ۱، ۲؛، ۳، ۵، ۶ و ۲۲ کم تر از نسبت بی سوادی در مناطق ۱۵، ۱۶، ۱۷ و ۱۹ نزدیک به ۷ برابر بی سوادی در مناطق برخوردار است و نسبت بی سوادی در زنان، دو برابر مردان تهرانی است.

بیشترین فراوانی بی سوادی در گروه سنی ۶۰ سال است. مناطق ۱۶،۱۷، ۸، ۱۹ و ۲۰ دارای بیشترین افراد دارای سواد ابتدایی و پایین تر است و افراد دیپلم و پایین تر در مناطق ۱۰، ۱۱، ۱۳، ۱۴ و ۲۲ بیشترین تمرکز را دارند.

تهرانی هایی که دارای مدرک لیسانس و پایین تر هستند، مناطق ۲، ۳، ۵ و ۶ را برای زندگی می پسندند که این مناطق برای مدارک کارشناسی ارشد و بالاتر نیز، محبوب است.

مناطق محبوب مستاجرها

بر اساس این پژوهش به طور میانگین ۶۳ درصد مردم پایتخت دارای مسکن ملکی هستند که این رقم در مناطق مختلف بسیار متفاوت است. به طوری که در مناطق شمالی شهر تا ۶۹ درصد در منطقه ۱ و در غرب، در منطقه۲۱ می رسد.

در مناطق ۲، ۳ و ۶، با ۶۶ درصد تملک واحد مسکونی وضعیت مطلوبی از این نظر وجود دارد و مناطق ۱۰، ۱۲ ۱۳، ۱۵ و ۲۲ با ۶۰ درصد دارای کم ترین میزان است. همچنین در زمینه اجاره نشینی در مناطق ۵، ۱۰ و ۱۵ بیشترین و مناطق ۱ و ۳ کم ترین آمار را دارد.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید