خبرهای کانادا

راب فورد: کاندیدای مجدد شهردار تورونتو

hi-rob-ford-852-jpg

ایرانتو: راب فورد خود را مجددا کاندیدای شهرداری تورونتو اعلام کرد.

وی در کمپین خود در مقابل هوادارانش اینگونه گفت:

اگر چه اخبار زیادی در مورد اعمال شخصی من در این مدت بر سر زبانها بوده، ولی این نماینگر آن است که من هم همانند سایر شهروندان مرتکب اشتباه می توانم باشم. 
مهم آن است که از این اشتباهات بتوانیم یاد بگریم، شما هم در زندگی اشتباه داشتید.

راب فورد تاکید کرد که: ولی قول های من پا برجا بوده و به همه آنها در جهت پیشرفت تورونتو عمل کرده ام.
از جمله : فسخ مالیات ماشین و قرارداد جمع آوری اشغال های تورونتو باید یاد کرد.

انتخابات شهرداری تورونتو در تاریخ ۲۷ اکتبر ۲۰۱۴ خواهد بود.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید