خبرهای ایران

رئیس کمیسیون امنیت و دفاع مجلس عراق خرید سلاح از ایران را تایید کرد

حسن السِنید، رئیس کمیسیون امنیت و دفاع مجلس عراق خرید سلاح از ایران را تایید کرد. این در حالی است که سفیر ایران در بغداد، چنین موضوعی را تکذیب کرده است.

به گزارش رادیو فردا، رئیس کمیسیون امنیت و دفاع مجلس عراق روز سه شنبه به بخش عراقی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفت “عراق در حال تنوع بخشیدن به منابع خرید تسلیحاتش است و سلاح های مورد نظرش را از آمریکا، روسیه، صربستان و مصر می خرد. ما حق داریم تسلیحاتمان را از هرکشور دوستی که حاضر به همکاری با عراق باشد بخریم. آنچه که ما از ایران می خریم سلاح های سبک و مهمات است و تنوع بخشیدن به منابع خرید سلاح، حق ملی ماست.”

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید