خبرهای جهان

دو عربستانی در ریاض با شمشیر گردن زده شدند

وزارت کشور عربستان اعلام کرد دو سعودی که جداگانه در پرونده های مربوط به قتل محکوم شده بودند پنجشنبه در ریاض با شمشیر گردن زده شدند.

 وزارت کشور عربستان در بیانیه ای که در خبرگزاری رسمی این کشور منتشر شد اعلام کرد رشان نطفت و محمد بن باطل قحطانی به سبب قتل دو تن از هموطنان خود در پرونده های جداگانه مجرم شناخته شده بودند.

با گردن زده شدن این دو نفر شمار افرادی که در این کشور از آغاز سال گردن زده شده اند براساس آمار خبرگزاری فرانسه به ۶۵ نفر می رسد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه از ریاض ، سال ۲-۱۲ ،۷۶ نفر گردن زده شدند که به این ترتیب عربستان سعودی یکی از معدود کشورهای جهان است که این تعداد محکوم به مرگ را اعدام کرده است.

تجاوز، قتل، ارتداد، سرقت مسلحانه و قاچاق مواد مخدر از جرایمی است که در عربستان سعودی برای آن مجازات اعدام پیش بینی شده است.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید