خبرهای کانادا

دولت فدرال در صدد ممنوعیت پوشش نقاب در مراسم سوگند شهروندی

niqab

ایرانتو: دولت فدرال اعلام کرد که درصدد وضع قانونی برای اجبار شرکت کنندگان در مراسم سوگند شهروندی به نشان دادن چهره اشان می باشد. دنیس لبل و تیم اوپال وزرای دولت محافظه کار، پس از آنکه دولت ایالتی لیبرال کبک لایحه ای برای ممنوعیت استفاده از نقاب در بخش عمومی را ارائه کردند، از این قصد دولت فدرال در مجلس عوام پرده برداشتند. همچنین اوپال که خود سیک بوده و عمامه ویژه این قوم را بر سر می گذارد، پشتیبانی جدی خود را از لایحه دولت لیبرال کبک هم اعلام کرد. البته در لایحه دولت فدرال کبک تمام ارائه کنندگان و گیرندگان خدمات دولتی از پوشش نقاب منع شده اند، در حالیکه دولت فدرال پوشاندن چهره را فقط در مراسم سوگند شهروندی ممنوع خواهد نمود.

این حرکت دولت فدرال در زمانی روی میدهد که در فوریه گذشته یک دادگاه ایالتی در جریان رسیدگی به شکایت زونر الشاق، زن مسلمانی که خواهان حق شرکت در مراسم سوگند شهروندی با نقاب شده بود، حکم نمود که قانون نمایش چهره برای شرکت کنندگان در این مراسم را اجباری ننموده و به این ترتیب شکایت الشاق را وارد دانست. استفان هارپر نخست وزیر کانادا پس از صدور این حکم اعلام کرده بود که دولت فرجام خواهی خواهد نمود.
اوپال البته تاکید هم می کند که این لایحه به هیچوجه ارتباطی با نژادپرستی یا اسلام هراسی ندارد.”در مراسم سوگند شهروندی، در واقع ما به خانواده کانادا می پیوندیم. اینجاست که ما معتقدیم همه ما بایستی با چهره باز در این مراسم شرکت کنیم

“. لایحه دولت کبک، نسخه لیبرال سند بحث برانگیز “منشور ارزشها” ی حزب کبک می باشد، که خواهان منع تمام سمبل های مذهبی از جمله حجاب، نقاب و یا صلیب های بزرگ شده است. آنتونیا مایونی، استاد دانشگاه مک گیل در این مورد می گوید که لایحه دولت لیبرال کبک با “منشور ارزشها” ی حزب کبک بسیارمتفاوت بوده و در این لایحه تنها نقاب است که ممنوع می گردد. به نظراو این لایحه نه تنها واکنشی در برابر رادیکالیزه شدن بخش های از جوانان می باشد بلکه قصد جلوگیری از محدودیت زنان توسط خانواده های بسیار متعصب آنها را هم دارد. این قانون علاوه بر ادارات دولتی، در دیگر اماکن متعلق به بخش عمومی، مانند بیمارستانها، دانشگاهها و خانه های نگهداری از کودکان یا سالمندان هم اجرا خواهد شد.

 
بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید