خبرهای ایران

دولت ایران طرح ‘مهرآفرین’ را لغو کرد

در اسفندماه سال گذشته دیوان محاسبات به استانداران هشدار داد که اجرای مصوبه استخدامی دولت آقای احمدی‌نژاد “جرم” است و این مصوبه بیش از ۵۷ ایراد قانونی دارد

هیئت دولت ایران طرح موسوم به “مهرآفرین” را که در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد تصویب شده بود لغو کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت ایران، در عین حال اقداماتی که در دستگاه های اجرایی و استانداری ها قبل از تاریخ ملغی شدن این طرح و “با رعایت قوانین و مقررات” انجام شده است، ملغی نخواهد شد.

بر اساس طرح استخدامی دولت پیشین ایران موسوم به مهرآفرین، مقرر شده بود که دولت شرایط استخدام حدود ۵۰۰ هزار نفر نیرو را فراهم کند. جزئیات اجرای این طرح در اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ از سوی غلامحسین الهام، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور سابق به دستگاه های اجرایی ابلاغ شد‬.

مصوبه دولت در مورد استخدام در نهاد ریاست جمهوری که بخشی از طرح مهر آفرین بود، به دولت اجازه می داد که اختیارات اداری و استخدامی خود را به بالاترین مقام هر دستگاه اجرایی، استانداران یا معاونان توسعه مدیریت و منابع انسانی در سراسر کشور تفویض کند.

بخشی از این مصوبه، استخدام افراد برای “پست‌های حاکمیتی، حساس یا کلیدی یا مدیریتی” را “بدون نیاز به آزمون و بدون نیاز به هرگونه شرایط یا موفقیت یا تأیید یا تصویب یا ابلاغ از سوی هر مرجع یا مقامی” و “با تشخیص نماینده ویژه رئیس جمهور” توسط “نهاد ریاست جمهوری و واحدهای وابسته و تابعه” امکانپذیر می کرد.

در اسفندماه سال گذشته دیوان محاسبات به استانداران هشدار داد که اجرای این مصوبه “جرم” و این مصوبه دارای بیش از ۵۷ مورد “ایرادات قانونی” است.

پیش از آن نیز دردی ماه سال ۱۳۹۱ علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران در نامه‌ای به محمود احمدی نژاد یکی از مصوبات دولت در مورد استخدام ۱۵۰۰ نفر در نهاد ریاست جمهوری “بدون طی تشریفات مقرر” را مغایر قانون اعلام کرده بود.

منتقدان مصوبه استخدامی دولت، در آن زمان گفتند که اجرای این مصوبه در آخرین ماه های ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد، هزینه های مالی زیادی دارد که امکان تامین آن برای دولت‌های آینده وجود نخواهد داشت.

    “مصوبه دولت دهم در مورد استخدام در نهاد ریاست جمهوری که بخشی از طرح مهر آفرین بود، به دولت اجازه می داد که اختیارات اداری و استخدامی خود را به بالاترین مقام هر دستگاه اجرایی، استانداران یا معاونان توسعه مدیریت و منابع انسانی در سراسر کشور تفویض کند”

این منتقدان، همچنین تصویب و اجرای طرح مهرآفرین را وسیله ای برای استخدام انبوه افراد همسو با دولت در دستگاه های اجرایی می دانستند؛ اتهامی که مسئولان دولت محمود احمدی نژاد، آن را رد می کردند.

در بخشی از مصوبه جدید دولت حسن روحانی در مورد لغو طرح مهرآفرین آمده است که با توجه به بند ۱۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، استخدام در دستگاه‌های اجرایی باید “با رعایت ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره۱ ماده ۵۱ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه” صورت بگیرد.

بر اساس بند ۱۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، هرگونه استخدام مازاد بر قوانین تخلف و “پرداخت هرگونه وجهی توسط هر دستگاه اجرایی برای جبران استخدام‌های غیرقانونی تصرف در اموال عمومی و موجب تعقیب قضائی مسئول دستگاه اجرایی است”.

مطابق ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز، “به کار گیری افراد در دستگاه‌های اجرایی پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی که به طور عمومی نشر آگهی می‌شود و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی امکان‌پذیر است.”

مطابق تبصره ۱ ماده ۵۱ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، تعداد مجوزهای استخدامی برای هر سال در سقف اعتبارات مصوب در قانون بودجه تعیین می شود.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید