خبرهای مهاجرت و تحصیل

دولتهای استانی و مناطق خود مختار درباره ی آینده سیستم مهاجرتی کانادا به توافق رسیدند

eoifederal
eoifederal

ایرانتو: دولت فدرال، دولتهای استانی و مناطق خودمختار جمعه گذشته مذاکرات دو روزه ی خود را پیرامون سیستم مهاجرتی کانادا به پایان رسانده و در اعطای نقش محوری به استانها در این زمینه به توافق رسیدند.

جزییات مدل ” ابراز اولویت “(EOI) که تحت برنامه کارگران ماهر از سوی اداره شهروندی و مهاجرت کانادا(CIC) تا پایان سال ۲۰۱۴ به اجرا در خواهد آمد ، یکی از موضوعات مورد بررسی در این جلسات بود.

طبق مدل EOI، که فرایندی برای انتخاب مهاجران است، هر متقاضی مهاجرت را مستلزم به تسلیم فرم ساده ای به نام ” ابراز اولویت” به اداره مهاجرت می کند. از میان متقاضیان، بر اساس ضوابط وزارت مهاجرت مناسب ترین نامزدها انتخاب شده و آنها برای تسلیم تقاضانامه نهایی که شامل مدارک لازم برای تائید توانمندیهایشان می باشد، دعوت می گردند.

این مدل نخست توسط نیوزلند و سپس استرالیا مورد استفاده قرار گرفته و از آنها اقتباس شده است. وزارت مهاجرت، CIC، معتقد است این مدل از تعداد منتظران که سیستم مهاجرت کانادا را در تنگنا قرار داده اند، خواهد کاست و متناسب ترین مهاجران از نظر توانایی زبانی، تحصیلات، سن و مهارت را جذب بازار کار کشور خواهد کرد.

در این مذاکرات وزرای مهاجرات تمام استانها و مناطق خودمختار، بجز کبک، شرکت داشته و تمام شرکت کنندگان به اتفاق ، حمایت خود را از مدل EOI، که در آن استانها و کارفرمایان مناسب ترین نامزدها را از میان متقاضیان انتخاب می کنند، اعلام کردند.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید