خبرهای کانادا

ده دلیل برای رأی ندادن به هارپر

n HARPER FACEPALM large570

ایرانتو: با آغاز مبارزات انتخاباتی در کانادا، من برآنم تا نیاز مبرم به تولد یک دولت جدید در کشورمان تبیین نمایم. من معتقدم طی سالهای صدارت هارپر، ما شاهد یک تهاجم ممتد به ارزشها، آزادیها و حقوقمان بوده ایم. در زیر من ده دلیل را برای ادعایم ارائه می کنم:

۱٫ لایحه ۵۱: به نظر من این لایحه متقن ترین دلیل برای رأی ندادن به هارپر است. نمایندگان بومیان کانادا، گروههای حقوق بشری و حقوق مدنی، مسلمانان کانادایی، گروههای محیط زیستی، دیده بانانان امور شخصیه افراد، مهاجران و پناهندگان، جنبش های گارگری، سیاستمداران و قضات سابق و بسیاری دیگر بر علیه این لایحه موضع گیری کرده اند.
۲٫ اقتصاد و اشتغال: هارپر مدعی شده که در مقایسه با دیگر کشورها کانادای تحت صدارت او بهترین کارنامه را در زمینه اقتصاد و اشتغال داشته است. اما او در مورد این واقعیت که ما تنها کشور عضو گروه هفت هستیم که هنوز در رکود قرار داریم تجاهل می نماید. در واقع کارنامه هارپر در زمینه اقتصاد و اشتغال بدترین در نوع خود از جنگ جهانی دوم به اینسو می باشد.
۳٫ امور کهنه سربازان: هارپر مدعیست که در دوران صدارتش ۵ میلیارد دلار افزون بر پیش برای کهنه سربازان هزینه کرده است. در حالیکه در واقع بسیاری از دفاتر امور کهنه سربازان را تعطیل نموده، پرسنل این ادارات را کاهش داده و ۷۰۰ هزار دلار هم برای نبرد با ایشان در دادگاه ها هزینه نموده است.
۴٫ تقسیم درآمد و برنامه سراسری مراقبت از کودکان: در حالیکه هارپر بسیار بر دست آوردهایش برای خانواده های کانادایی پافشاری می نماید، واقعیت این است که تنها ۱۵ درصد از کاناداییهای مرفه از سیاستهای او منفعت برده اند. همچنین با تغییر معافیتهای مالیاتی خانوادگی هزینه های خانواده ها را افزایش داده است.
۵٫ کسری بودجه برای هفت سال متوالی: پیش از هارپر، کانادا برای نه سال پیاپی مازاد بودجه داشت. اما در مقابل در هفت سال از دوران نخست وزیری هارپر کانادا ۱۲۷ میلیادر دلار کسری انباشته داشته روی دست گذاشته است.
۶٫ محدودیت برای دانشمندان: دانشمندان ما، حتی پس از اکتشافات و اختراعات مهم هم بایستی یک فرآیند دردناک را طی نمایند تا بتوانند در باره یافته های خود صحبت کنند. از اینرو بسیاری از آنان ترجیح می دهند تا محل اقامت خود را تغییر دهند تا بتوانند آزادی آکادمیک خود را تضمن نمایند. فرآیندی که می توانند برای کشور بسیار خطرناک و هزنیه بر شود.
۷٫ حمله به خیریه ها: دولت هارپر تاکنون ۱۳٫۴ میلیون دلار را برای نبرد با خیریه ها هزینه نموده است. حتی کمیته حقوق بشر سازمان ملل اشاره کرده که حقوق بشر در کانادا مورد هجمه واقع شده است.
۸٫ بومیان: هارپر توجه اندکی به امور و مسائل مربوط به بومیان نشان داده است. او حتی دعوت برای سخنرانی در نشست بومیان را رد نمود.
۹٫ حذف رودخانه ها و دریاچه از برنامه محافظتی دولت فدرال: به دلیل سیاستهای هارپر، اکنون ۹۹ درصد رودخانه ها و دریاچه های ما تحت هیچگونه محافظتی از سوی دولت فدرال قرار ندارند.
۱۰٫ قانون گریزی: هارپر هیچ مشکلی ندارد که اول پرونده های ثبت اسلحه های بزرگ را منهدم کرده و سپس قانون مربوطه را تغییرداده و ثبت را غیر قانونی نماید. او در حمله به لیبرالها یا ویدئوهای تبلیغاتی هم قانون شکنی نموده است. تعداد متحدان یا کارگزاران هارپر را که کارشان به دادگاه کشیده هم از شماره بیرون می باشد.

این نوشته البته فقط لیست مجملی از کوتاهی ها و رسوایی های دولت هارپر می باشد. من از تمام صاحبان رأی می خواهم که حتما نامزد مناسب را یافته و با شرکت در دراین انتخابات به او رأی دهد. البته همانطور که کهنه سربازان مان هم می گویند این نامزد می تواند هر کسی باشد بجز یک محافظه کار.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید