خبرهای کانادا

دفتر حافظ منافع ایران در کانادا کجاست؟

ایرانتو: روز گذشته ، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران ، مرضیه افخم ، از معرفی کشور پادشاهی عمان به عنوان حافظ منافع ایران در کانادا جهت انجام امور مرتبط و همچنین خدمات کنسولی ایرانیان مقیم کانادا ، سخن به میان آورد و پس از بیش از یکسال سردرگمی ایرانیان مقیم کانادا ، موجی از امید در بین آنها به میان آمد.

متاسفانه با یک بررسی لینک وزارت امور خارجه عمان ، متوجه شدیم که کشور عمان در کانادا هیچ مرکز ، نمایندگی و یا سفارتی ندارد و حال به چه صورت می خواهند حافظ منافع ایران باشند و امور کنسولی ایرانیان مقیم کانادا را رسیدگی نمایند ، سوالی هست که امیدواریم مسوولین محترم وزارت امور خارجه ایران ، پاسخگو باشند.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید