خبرهای کانادا

در قرارداد تجارت آزاد با اروپا منافع زیادی برای کانادا وجود ندارد

CETA

CETA

 ایرانتو: مذاکرات فیمابین کانادا و اتحادیه اروپا پیرامون موافقنامه جامع تجاری و اقتصادی (CETA)   این روزها مراحل آخر خود را طی می کند، اما این موافقتنامه نه تنها سود تجاری چندانی برای ما نخواهد داشت، بلکه تاثیرات منفی جدی ای را هم به بار خواهد آورد.

در حالیکه چالش اساسی برای تجارت خارجی کانادا آنست که چگونه از اتکایش بر صادرات منابع طبیعی اش کاسته و بخش متکی بر تکنولوژی پیشرفته را توسعه دهد، این قراداد تنها عدم تعادل موجود بین کانادا و اتحادیه اروپا را تشدید خواهد کرد.

  بنابر تحلیل OECD با کاهش بیش از پیش اهمیت بخش تولیدی با تکنولوژی پایین در کشورهای صنعتی، سیاست صنعتی کانادا می بایستی بر رشد نوآوری و بهره وری متمرکز گردد. با این وجود برآوردها می گوید که CETA حوزه اختیارات دولت کانادا را برای سیاستگذاری بر بخش صنعت را کاهش خواهد داد.

پس از این قرارداد تمام دستگاههای دولتی با محدودیتهای زیادی برای گزینش سیاست به منظور حمایت از نوآوری، اقتباس منطقه ای یا کسب تکنولوژی پیشرفته توسط بنگاههای کانادایی مواجه خواهند شد. همچنین دولت در زمینه  درخواست از سرمایه گذاران خارجی برای ایجاد اشتغال، اجرای پروژه های  توسعه  و تحقیق، و ایجاد فرصتهای اقتصادی در کانادا هم دچار قیودی خواهد شد.

  تجربه کانادا در نفتا زنگ خطریست برای این که CETA هم احتمالا از توانایی کانادا برای کاستن از اتکا بر صادرات منابع طبیعی خواهد کاست. نفتا، آنگونه که تصور می شد، فاصله بهره وری موجود بین کانادا و ایالات متحده را کم نکرد و شواهد حکایت می کند که صادرات کانادا به ایالات متحده در حال به شکل روز افزونی از سمت کالاهای صنعتی پیشرفته به سوی محصولات نفتی تمایل پیدا کرده است.

همچنین مطالعات اخیر نشان داده که در سود خالص حاصل از موافقتنامه های تجارت آزاد بیش از حد غلو شده و البته باید دانست که تجارت آزاد نه تنها برنده، که بازنده هم خواهد داشت. در واقع تمام ادعاهای دولت در مورد منافع CETA بر این فرضیه لرزان بنا شده که تمام کسانیکه که شغل یا درآمد خود را از دست می دهند به راحتی فرصت اشتغال دیگری را کسب خواهند کرد بدون آنکه چیزی را از دست بدهند.

 ولی اصولا قراردادهای تجارت آزاد ابزاری برای تجدید نظر در سیاستها و مقررات و به منظور افزایش جذب سرمایه خارجی می باشند. بنابراین تعجبی ندارد که برندگان اینگونه قراردادها در درجه اول شرکتهای چند ملیتی باشند.

به گزارش ایرانتو: با گسترش این قراردادها، به نحو روزافزونی ثروت اقتصادی عظیمی به شکل سود بنگاهها در کانادا و سراسر جهان خلق شده در حالیکه دستمزدها روندی رکودی را طی کرده اند. به عنوان مثال دستمزدهای واقعی در کانادا در همان سطح پیش از ورود به نفتا باقی مانده است.

  در همین رابطه “مرکز کانادایی پژوهش برای سیاستهای جایگزین” اشاره می کند که تحت CETA ، کانادا ممکن است ۴۶ هزار فرصت شغلی را از دست دهد، بعلاوه ی اینکه در آن بین ضربه به مشاغل مربوط به صنایع با ارزش افزوده بالا چشمگیر خواهد بود. مضافا اینکه اگر افزایش ارزش دلار کانادا را هم به محاسبات بیافزاییم این رقم می تواند به ۱۵۰ هزار هم برسد.

    CETA و دیگر قراردادهای تجارت آزاد متاسفانه از توانایی شهروندان و دولتشان را برای حمایت از اقتصاد داخلی و   تاثیرگذاری بر روند ادغام در اقتصاد جهانی را می کاهد. کانادا بدون CETA و قراردادهای تجاری آزاد دیگر، که منافعی که مدعی آنند را خلق نمی کنند، سرنوشت بهتری خواهد داشت.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید