خبرهای مهاجرت و تحصیل

در سیستم جدید مهاجرت جوانان و زبان دانان حق تقدم دارند

kenney2
kenney2

ایرانتو: دولت فدرال در ماه می آینده اجرای برنامه مهاجرتی جدید خود را آغاز خواهد کرد. آنچنانکه کنی وزیر مهاجرت چهارشنبه گفت تمرکز دولت بر این امر خواهد بود که مهندسین و دکترهایی که به کانادا می آیند به رانندگان تاکسی تبدیل نشوند.

دولت بر آنست که تقدم را بر جوانی و مهارت زبانی متقاضیان و همسران آنان قرار دهد. در این سیستم جدید دولت امتیاز بیشتری برای تجربیات کاری متقاضیان در نظر خواهد گرفت و مهاجران آینده می بایستی پیش از ورود به کانادا اقدام به ارزیابی مدارک تحصیلی خود کنند.

کنی می گوید :”این اصلاحات به منظور افزایش ثمرات اقتصادی نوآمدگان و کمک به بهره وری کشور، در حالیکه نیروی کار در کانادا رو به کاهش دارد، برنامه ریزی و اجرا می شود. به جای اینکه مهندسین به رانندگان تاکسی و دکترها به فروشنده مغازه تبدیل شوند، آنها باید اینجا هم مهندس ودکتر باقی بمانند”. مطالعات نشان می دهد که نرخ بیکاری و بیکاری پنهان در بین نوآمدگان بیش از جمعیتی است که در این کشور متولد شده اند. کنی می گوید که هدف اصلی تغییر این الگو بوده تا وضعیت مهاجران به آمار ملی کشور نزدیک گردد.

او اضافه می کند وقتی از چهارم ماه می سال ۲۰۱۳ اجرای برنامه جدید آغاز گردد، انتظار می رود زمان بررسی و پاسخ گویی به درخواستهای مهاجرت از چند سال در شرایط فعلی به چند ماه کاهش یاید. در عین حال دولت سقفی برای تعداد درخواستهای مهاجرت در نظر خواهد گرفت تا از طولانی شدن لیست منتظران جلوگیری شود.

برنامه ی اعطای ویزا برای سرمایه گذاران هم دچار تغییراتی خواهد شد. تا کنون خارجیان ثروتمندی که برای سرمایه گذاری حداقل ۸۰۰ هزار دلار در کانادا آمادگی داشتند اقامت دائم را دریافت می کردند. اما در مقایسه با برنامه های مشابه در دیگر کشورها، این برنامه بیش از حد سخاوتمندانه تلقی می گردد چرا که این سرمایه در واقع یک وام بوده و در پنج سال باز پرداخت خواهد شد. اکنون ۲۵ هزار نفر در لیست انتظار این برنامه قرار دارند که ۸۶ هزار نفر از آنان برای وابستگان خود هم تقاضای اقامت کرده اند. دولت بر آنستکه از تمایل این منتظران برای قبول قواعد جدید در قبال بررسی سریع درخواستشان نظر خواهی کند.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید