خبرهای کانادا

دروازه کانادا برای والدین و اجداد مهاجران دوباره باز خواهد شد

parents

ایرانتو: امتیاز اجازه مهاجرت والدین و اجداد احتمالا از اوایل سال آینده دوباره برقرار خواهد شد. از طریق این برنامه، که “برنامه والدین و اجداد” نام دارد به شهروندان و ساکنین کانادا اجازه می دهد که برای والدین و اجداد خود اجازه اقامت در کانادا را به دست آورند ویا حتی ملیت این کشور را کسب کنند.

این برنامه در نه ماه گذشته به دلیل آنکه ظرفیت در نظر گرفته شده برای تعداد افراد مشمول ظرف چند ماه به سقف خود رسیده بود، متوقف شده بود. در اولین هفته ماه فوریه امسال آژانس مهاجرت و شهروندی کانادا اعلام کرد که پنج هزار درخواست کننده مورد پذیرش واقع شده و از آنجاییکه ظرفیت این برنامه انباشته گردیده، دور آینده پذیرش از سال بعد آغاز خواهد شد.

به درخواست کنندگان احتمالی توصیه می شود که مدارک خود را آماده کرده ودر دسترس قرار دهند تا به محض آغاز دوباره پذیرش تقاضانامه ها بتوانند سریعا آنها را ارائه دهند. شهرواندان و ساکنینی که حداقل هجده سال داشته، از حداقل درآمد تعیین شده برخوردار بوده و همچنین موافقت نمایند که در صورت لزوم در یک فرجه زمانی بیست ساله مراقبت افراد خانواده را برعهده گیرند، می توانند اسپانسر ورود والدین یا اجداد خود به کانادا شوند.

در عین حال امکان دیگری برای افرادی که خواستار آوردن والدین و اجداد خود به کانادا هستند، در دسترس است.

“سوپر ویزا” برنامه ایست که به شهروندان یا ساکنین کانادا اجازه می دهد تا برای والدین یا اجداد خود ویزایی دو ساله کسب کنند که قابل تمدید برای یک دوره حداکثر ده ساله می باشد. سال گذشته ماهانه در حدود یکهزار نفر برای استفاده از این ویزا تقاضا دادند که بطور متوسط تقاضای ۸۷ درصد از آنان پذیرفته شده.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید