خبرهای مهاجرت و تحصیل

درخواست لیبرالها از جیسون کنی مبنی بر کوتاه نمودن زمان انتظار برای متقاضیان شهروندی

canflag
canflag

ایرانتو: لیبرال های فدرال از وزیر مهاجرت، جیسون کنی می خواهند که در مورد زمان انتظار برای رسیدگی به درخواست اخذ شهروندی کانادا، که آنرا ملال آور خواندند، کاری انجام دهد.

دو نماینده لیبرال مجلس، Kevin Lamoureux و Jim Karygiannis گفتند که در حدود ۳۰۰۰۰۰ نفر با اقامت دائم وجود دارند که درخواست شهروندیشان بایگانی شده است.

آنها گفتند که در برخی نقاط کشور مردمی حضور دارند که تقاضایشان به مدت پنج یا شش سال در حال رسیدگی است و هنوز جواب نگرفته اند.

از سوی دیگر اداره مهاجرت کانادا می گوید که روال رسیدگی به تقاضای شهروندی مدت ۲۱ ماه طول می کشد.
اداره مهاجرت می گوید هشتاد درصد از تقاضاها از اول جولای ۲۰۱۱ تا ۳۰ جون سال گذشته در همان زمان انجام شده است.

اداره مهاجرت همچنین میگوید که تا آخر سپتامبر، ۳۱۹۵۱۷ پرونده تقاضای شهروندی موجود در آن زمان، رسیدگی شده است.

آمارهای تهیه شده توسط این اداره نشان می دهد که ۶۱۹۷۸۰ نفر در انتظار هستند که با درخواست اقامت دائمشان موافقت گردد.

سخنگوی وزیر جیسون کنی، Alexis Pavlich می گوید اشتباه محاسباتی لیبرال ها احتمالا در مورد افرادی که در لیست تقاضاهای انجام نشده و انبار شده (بک لاگ) بوده است.

پاولیچ گفت منتقدان لیبرال موارد فوق العاده ای را انتخاب کرده اند که در آن اداره مهاجرت تحقیقی را بررسی نموده است که متقاضی چگونه می تواند شرایط اخذ شهروندی را ارائه نماید.

زمان پردازش فعلی پرونده ها که در آن مشکلی از بابت اقامت وجود ندارد حتی کمتر هم هست، فقط چند ماه بیشتر از آنچه که در زمان لیبرالها انجام می گرفت اما باز هم این تعهد در ما وجود دارد که این زمان را کمتر نماییم.

پاولیچ می گوید که میانگین زمان بررسی در زمان دولت لیبرال قبلی در سال ۲۰۰۵ در حدود ۱۷ ماه بوده است که تایید کرد که در سالهای اخیر افزایش ناچیزی داشته است. ما این سیستم را به ارث برده و آنرا به ۱۵ ماه کاهش دادیم.

در این مدت همچنین نگاه هوشیارانه ای به استانداردسازی مهاجرت و جلوگیری از روشهای دور زدن قوانین داشته ایم و از سال ۲۰۰۹ که شروع به بازسازی سیستم نمودیم ، زمان رسیدگی نیز به این علت کمی افزایش یافت.


بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید