خبرهای مهاجرت و تحصیل

درآمد مهاجران کانادا، بستگی به تاریخ ورود و کشور محل تولدشان دارد

income1
income1
ایرانتو: ارقام منتشر شده در ماه گذشته توسط اداره آمار کانادا نشان می دهد که بیشترین اختلاف در میانگین درآمد مهاجران در میان گروههایی از افراد است که بر طبق کشور محل تولد و تاریخ ورودشان به کانادا تفکیک شده اند.

ارقام اخذ شده از میزان درآمد مهاجران از ۶ منطقه جغرافیایی است: ۱- آفریقا و خاور میانه ۲- آسیا، استرالیا و اقیانوسیه ۳- آمریکای جنوبی و گرینلند ۴- ایالات متحده ۵- اروپا به استثنای انگلیس ۶- انگلیس.

در این آمارگیری، درآمد مهاجران از سال  ۲۰۰۶  تا ۲۰۱۰ بررسی شده است تا معلوم گردد میزان رشد آن ، تابع چه عواملی است.
نتیجه تحقیق که در پایین مشخص است نشان میدهد که با افزایش حضور یک مهاجر به عنوان مقیم دائم، درآمد وی نیز افزایش یافته است.

جدیدترین افرادی که در سال ۲۰۱۰ به کشور وارد شده اند میانگین درآمدشان در این سال، ۱۹۵۴۸ دلار بوده است. آنهایی که از سال ۲۰۰۶ در کانادا بوده اند میانگین درآمدشان در سال ۲۰۱۰ ، ۲۹۱۵۱ یعنی ۵۰ درصد بیشتر از افرادی که تازه رسیده اند بوده است.

در میان نقاط مختلف جهان، مهاجران انگلیسی بالاترین میزان درآمد را دارند. آنهایی که در سال ۲۰۰۶ وارد شده اند درآمدی در حدود ۵۵۰۸۱ دلار در سال ۲۰۱۰ داشته اند. پس از آن مهاجران آمریکایی که در سال ۲۰۰۶ وارد شده اند قرار دارند که درآمدشان به میزان ۴۸۳۴۵ دلار در سال ۲۰۱۰ بوده است.

در مورد مناطق دیگر نیز درآمدشان پایینتر و نزدیکتر به میانگین کلی جمعیت مهاجران است و البته حجم اعظمی از این جمعیت را نیز همین مهاجران کم درآمد تر تشکیل داده اند.

مهاجرینی که در سال ۲۰۰۶ از مناطقی چون آفریقا و خاور میانه، آسیا و استرالیا، و آمریکای جنوبی و گرینلند آمده اند در سال ۲۰۱۰ درآمدشان به ترتیب ۲۸۹۴۴ دلار، ۲۵۶۹۴ دلار و ۲۸۱۷۳ دلار در سال بوده است.

در وسط این شکل آماری، مهاجرانی که از اروپا – غیر از انگلیس – در سال ۲۰۰۶ وارد کانادا شده اند ،  قرار دارند که در سال ۲۰۱۰ میانگین درآمدشان ۳۳۵۶۴ دلار بوده است.

                   income2

به گزارش ایرانتو اطلاعات بدست آمده تایید می کنند که مهارت داشتن در زبان رسمی کانادا و دانستن فرهنگ و رسوم کانادایی بهترین ویژگی اقتصادی برای مهاجران به شمار می آیند.

در سال گذشته برنامه های مهاجرتی کانادا به گونه ای تغییر نموده است که تاکید بیشتری بر توانایی زبانی داشته باشد برای اینکه مهاجرانی را گزینش نماید که برای رسیدن به موفقیت محتمل تر هستند و افرادی سودمند را روانه بازار کار و اقتصاد کانادا نماید.


بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید