خبرهای ایران

داماد احمدی نژاد برکنار شد

احمدی نژاد که روزی با شعار شایسته سالاری ریاست دولت نهم را به عهده گرفته بود، با انتصاب داماد ۳۲ساله‌اش به ریاست سازمان استاندارد و بعدها ریاست بیمارستان فیروزآبادی خود را در معرض انتقادهای زیادی قرار داد. انتقادهایی که اگرچه بعدها در انتصاب های دیگر او هم تکرار شد، اما نام مهدی خورشیدی را برای همیشه پرحاشیه کرد.

به گزارش  مهر، حالا در حالی که ۳ماه از پایان دولت احمدی نژاد می گذرد، داماد وی باید جایش را در بیمارستان فیروزآبادی به دکتر جلیلی فر دهد. پزشک متخصصی که پیش از  احمدی نژاد این بیمارستان ۷۹ساله را به عهده داشت.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید