خبرهای ایران

دادستان تهران: منتظر صدور حکم در پرونده بابک زنجانی هستیم

دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: تا این لحظه هیچ پولی در پرونده بابک زنجانی واریز نشده است.   به گزارش ایسنا، عباس جعفری دولت آبادی در حاشیه اولین نشست هم اندیشی مبارزه با جرم پولشویی و مراسم افتتاح دادسرای رسیدگی به جرایم پولی و بانکی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوال ایسنا مبنی بر اینکه چه میزان از وعده‌های داده شده از سوی بابک زنجانی در مورد بازگرداندن پول محقق شده است؟    گفت: ما منتظر صدور حکم هستیم. با توجه به وکالتی که متهم در اوایل دستگیری به ما داده، فروش اموال را انجام دادیم، اما اموال تکافوی بدهی را نمی‌کند و امیدواریم در سال جدید راهکارهایی برای جبران الباقی بدهی پیش‌بینی شود.   وی افزود: تا آنجا که می‌دانم تاکنون پولی واریز نشده و امروز هم پیگیری کردیم و گفتند پولی وارد نشده؛ لذا ما منتظر صدور حکم هستیم تا به مرحله اجرا برسد.   جعفری دولت‌آبادی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه قاضی صلواتی ختم دادرسی را در پرونده بابک زنجانی اعلام نکرد، آیا دادگاه منتظر ارسال بخش دیگری از پرونده موسوم به فساد نفتی است تا حکم را صادر کند گفت: همان طور که می دانید آخرین دفاع اخذ شد و دادگاه مشغول وظیفه خودش است و ما درخواست کردیم که در صدور حکم اقدام شود.   وی ادامه داد: این پرونده چندین بخش دارد، بخش نفتی و پولی‌اش انجام شد و سایر بخش‌ها که مربوط به شرکت نفت و مسائل مربوط به تجارت و مسائل ارزی است مفتوح است و در حال انجام است و با کیفرخواست جدایی به دادگاه ارسال می‌شود. این دو بخش از هم جداست.   دادستان تهران در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه بعد از اطلاعیه دادستانی تهران در مورد رای ندادن یکی از افراد در حصر خبرهای ضد و نقیضی مطرح شد، برای روشن شدن موضوع توضیحاتی را ارائه دهید، گفت: اطلاعیه همان بود که اعلام کردیم. تا لحظه‌ای هم که اعلام کردیم وی رای نداده بود. پیگیری کردیم و هماهنگ شد ولی چون دیرتر از وقت مقرر بود، امکان رای دادن فراهم نشد.   

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید