خبرهای جهان

خیابانهای سنگربندی شدۀ کی یف بی شباهت به صحنه های جنگ نیست

یورو نیوز : این روزها، برخی از خیابانهای منتهی به میدان استقلال کی یف، پایتخت اوکراین، با سنگربندهایی که شده بی شباهت به صحنه های جنگ نیست.

تصویب قوانینی که عملا راه را بر هر گونه اعتراض می بندد مخالفان را خشمگین تر کرده است.

اگر تا پیش از امضاء این قوانین توسط ویکتور یانوکوویچ، رئیس جمهوری، اعتراضات غالبا در حد شعار دادن بود اکنون اما با کوکتل مولوتوف و آتش و دود عجین شده است.

یکی از معترضان می گوید:«یانوکوویچ عقلش را از دست داده است. او در رویاها و توهمات خود و دار و دسته اش زندگی می کند و نمی فهمد که چه می گذرد. او باید بداند که پایان زمامداریش نزدیک است.»

دولت اوکراین که سیاست نزدیکی به کاخ کرمیلن را پیشه کرده است اعتراضات را تحت حمایت های خارجی، جنگ رهبران مخالفان برای کسب قدرت می داند.

مخالفان اما بی توجه به سرمای منهای ۲۲ درجۀ کی یف و وعدۀ ترمیم کابینه توسط دولت، خواهان برکناری رئیس جمهوری و ادغام بیشتر کشورشان در اتحادیه اروپا هستند.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید