خبرهای ایران

خواست های جالب حميد بقائي از روحانی برای دانشگاه احمدی نژاد

روزنامه جمهوری اسلامی : حميد بقائي، معاون امور پشتيباني دانشگاه ايرانيان متعلق به محمود احمدي‌نژاد، در نامه‌اي به دكتر روحاني رئيس‌جمهور از وي خواست به اين دانشگاه كمك‌هاي مالي و مادي نمايد. وي خواسته‌هاي خود از رئيس‌جمهور را اينگونه فهرست كرد:
۱ – از رديف‌هاي موجود بودجه حداقل پانصد ميليارد ريال كمك مالي شود.
۲ – از ساختمان‌هاي مناسب موجود دولتي در تهران و مراكز استان‌ها به دانشگاه هديه شود و يا براي بهره‌برداري در اختيار قرار گيرد.
۳ – در محل مناسب اطراف تهران زمين به وسعت حدود دويست هكتار جهت احداث ساختمان‌ها و تاسيسات واگذار گردد.
۴ – مسئولين دولتي به ويژه در وزارتخانه‌هاي علوم و تحقيقات و فناوري، بهداشت و درمان و آموزش پزشكي و امور خارجه همكاري و پشتيباني لازم را به عمل آورند.
۵ – هر نوع كمك ديگري كه صلاح بدانيد.

جالب اينكه محمود احمدي نژاد بابت ۱۶ ميليارد تومان وجهي كه در آخرين روز حضورش در رياست جمهوري از حساب رياست جمهوري برداشت كرده تحت تعقيب قانوني است و دانشگاه ايرانيان نيز از نظر قانوني زير سؤال است.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید