هنر، ورزش، خانواده و سرگرمی

خرید لوازم پزشکی توسط بیماران در بیمارستان‌

مدیر نظارت بر درمان وزارت بهداشت، بودجه بیمارستانهای دولتی در تامین تجهیزات پزشکی را نامناسب عنوان کرد و گفت: کمبود بودجه باعث شده تا بیماران مجبور شوند برای تهیه تجهیزات پزشکی مورد نیازشان، به بیرون از بیمارستان بروند.

دکتر سجاد رضوی در گفتگو با مهر، اظهارداشت: بیمارستانها تمام تلاش خود را برای پرداخت حقوق پرسنل شان صرف می کنند و پولی برای تامین تجهیزات پزشکی و دارو باقی نمی ماند. این وضعیت باعث شده تا مردم برای تهیه تجهیزات پزشکی و داروی بیمارشان به بیرون از بیمارستان مراجعه کنند.

وی با عنوان این مطلب که بیمارستانها توانمندی برای تامین تجهیزات مورد نیاز پزشکی و دارویی را ندارند، گفت: اگر پرداختهای بیمه ها به بیمارستانها با تاخیر انجام نشود و یمارستانها نقدینگی لازم را داشته باشند، دچار این مشکلات نمی شوند.

رضوی با اشاره به مراجعات اقشار متوسط و آسیب پذیر جامعه به بیمارستانهای دولتی، افزود: ۵۰ تا ۶۰ درصد حقوق پرسنل بیمارستانهای دولتی از محل بودجه ای که به آنها اختصاص می یابد، پرداخت می شود و مابقی هزینه ها می بایست از محل کارکرد خود بیمارستانها تامین شود.

مدیر نظارت بر درمان وزارت بهداشت در پاسخ به این سئوال که چه تعداد از بیمارستانهای دولتی توان تامین هزینه های خود را دارند، گفت: فقط می توان بگویم آن تعداد از بیمارستانها که قبلا پول هزینه های خودشان را در می آوردند، حالا کم آورده اند. یعنی بر تعداد بیمارستانهایی که نمی توانند هزینه های خودشان را تامین کنند، افزوده شده است.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید