خبرهای جهان

حوتی های یمن شعار «مرگ بر آمریکا» را به درخواست جمهوری اسلامی کنار گذاشتند

صدای آمریکا : شبکه خبری العربیه گزارش می دهد حوتی های یمن به دستور تهران شعار «مرگ برآمریکا» را کنار گذاشته اند. آنها همچنین دیگر درباره نقض حاکمیت یمن توسط هواپیماهای بی سرنشین آمریکا حرف نمی زنند.

گزارش العربیه به نقل ازمنابع آگاه درصنعا حاکی است  رهبران گروه حوتی، که تهران ازآنها حمایت می کند، به طرفداران خود دستورداده اند دیگر از شعارهایی  مانند «مرگ برآمریکا»، «مرگ براسرائیل»، « لعنت بریهودیان» و«پیروزی برای اسلام» استفاده نکنند.

منابع گفتند این اقدام درپی علامت هایی که حوتی ها از ایران دریافت کرده اند صورت می گیرد. آنها همچنین یادآور شدند گروه حوتی، که مقام های یمن آن را به گرفتن حمایت سیاسی، مالی ونظامی ازتهران متهم می کند، اخیراً  برگزاری گردهمایی های ضد آمریکایی و راه پیمایی های اعتراضی  در محکوم کردن  سیاست های واشنگتن را متوقف ساخت.

در گزارش العربیه به نقل ازیک تحلیلگر سیاسی گفته می شود ایران، درحالی که مناسبات آن با آمریکا گرم می شود، «تاکتیک های خود را تغییر می دهد. این حالت بر رویکردهای همه جنبش هایی که ایران از آنها حمایت می کند تاثیر می گذارد.»

حوتی ها، که ازسال ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۰ شش بار با ارتش یمن جنگیده اند، کنترل فرمانداری سعاده درشمال یمن و نیز بخش هایی از نواحی اطراف آن را در دست دارند.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید