خبرهای ایران

حقیقت‌پور:مشایی پای بابک زنجانی را به فروش نفت باز کرد

نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس، وجود شبکه‌های نامرئی فساد درسیستم اداری را عامل افزایش رانت‌خواری خواند و گفت: کمیسیون امنیت ملی باید این موضوع را بررسی کند.
 
منصورحقیقت پور  درگفت وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری خانه ملت، درباره عوامل موثر درایجاد فساد اداری و ویژه خواری درکشور، گفت: باید  راه های افزایش فساد اداری در کشور را از منظر امنیتی بررسی کرد، درحال حاضر متاسفانه فساد اداری و ویژه خواری، امنیت اقتصاد را مورد هدف قرار داده است.

رئیس دفتر احمدی‌نژاد پای بابک زنجانی را به فروش نفت باز کرد

حقیقت پور درباره نقش تحریم ها در افزایش رانت و فساد اداری، تصریح کرد: تا پیش از اجرای تحریم ها هم ویژه خواری در کشور وجود داشت، شهرام جزایری از کدام طریق و به چه شکل ثروت بسیاری را بدست آورد، البته در دوره اجرای تحریم ها ویژه خواری ها در کشورافزایش پیدا کرد، به عنوان مثال بابک زنجانی در سایه تحریم و با کمک مشایی رئیس دفتر احمدی نژاد امکان فروش و جابه جایی نفت را پیدا کرد، از این رو تحریم ها تا حدودی در افزایش ویژه خواری نقش دارد اما نقش آن صد درصدی نیست.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید