خبرهای کانادا

حامیان آوارگان اهداف دولت جدید کانادا را غیر واقعی می دانند

syrian refugee crisis

ایرانتو: گروههای حامی پناهجویان به دولت جدید ترودو هشدار داده اند که اجرای وعده انتخاباتی اشان مبنی بر انتقال و اسکان ۲۵ هزار آواره سوری تا اول ژانویه آینده واقع بینانه نبوده و تقاضای تجدید نظر در آن را کرده اند. گروه های مذهبی، سازمان های خیریه و تشکلهای حمایت از پناهجویان می گویند لیبرالها برای شناسایی، تعیین هویت و انتقال این ۲۵ هزار نفر تنها دو ماه فرصت دارند که فرجه بسیار کوتاهی است. به قول بریان دیک هماهنگ کننده امور مهاجرت و اسکان کمیته مرکزی مننونیت “هر کسی که تجربه ای در این زمینه داشته می گوید که انتقال این همه انسان چالش بزرگی برای دولت خواهد بود. به نظر من ضرورت دارد که دولت به تجدید نظر در این ایده خود فکر کند”.

طی مبارزات انتخاباتی، جاستین ترودو رهبر لیبرالها قول داد که به سرعت ۲۵ هزار آواره سوری را به کانادا منتقل کند، قولی که در تضاد با سیاست هارپر رهبر وقت محافظه کاران بود که تاکید می کرد فرآیند انتقال این آوارگان بایستی به تدریج و با احتیاط اجرا گردد و نخست باید هویت آنها از نظر امنیتی تایید شود. یکی از احتمالات برای افزایش سرعت این فرآیند انتقال سوریها نخست به پادگانهای نظامی و پی گیری مراحل اداری پس از این انتقال می باشد. همانطوریکه گلوب اند میل هفته گذشته گزارش داد نیروهای نظامی کانادا اکنون با شتاب در حال بررسی توانایی این نیرو برای اسکان موقت سوریها می باشند. ریچارد کورلاند وکیل مهاجرت معتقد است دولت لیبرال تنها در صورتیکه سنجش های امنیتی ساده تری را اعمال کند خواهد توانست وعده انتخاباتی خود را به موقع اجرا نماید. اما او می پذیرد که سنجش امنیتی غیر کامل در مورد ۲۵ هزار پناهجو از خاورمیانه ریسکهایی را در بر خواهد داشت. لازم به یادآوری است که کانادا در سال ۱۹۹۹ پنج هزار پناهجو کوزوویی را پذیرفت اما نخست آنها را در پادگانهایی نظامی در نوا اسکوتیا و اونتاریو اسکان داد، اقامتی که بین شش تا هشت هفته طول کشید. اما حتی این تجربه هم قابل رجوع نخواهد بود چرا که به قول تام دنتون یک کارشناس با تجربه در زمینه اسکان پناهجویان روند اداری طی این مدت بسیار پیچیده تر و طولانی تر شده است.

یکی دیگر از این فعالین، که می خواست ناشناس بماند، پیشنهاد می کند شاید برای افزودن بر سرعت پذیرش این آوارگان بهتر باشد دولت آنها را نه به عنوان پناهنده دائم، بلکه تحت یک برنامه حفاظت موقت به کانادا منتقل کند. در سال ۱۹۹۹ هم کوزوویی ها تحت ضوابطی موقت اجازه ورود یافتند، البته در آن هنگام دولت تقاضای پناهندگی کامل را هم از آنها می پذیرفت.
نکته آخر اینکه گروههای حامی پناهجویان می گویند آنها مراقب خواهند بود که این ۲۵ هزار نفر همگی پناهندگانی باشند که دولت هزینه آنها را تامین خواهد کرد، چرا که لیبرالها قول داده اند که پناهجویانی که تحت اسپانسرشیپ سازمانهای غیردولتی به کانادا می آیند در شمار این ۲۵ هزار نفر منظور نخواهند گردید.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید