خبرهای ایران

جلسه بعدی دادگاه احمدی نژاد ۱۶ آذر/ نیامد حکم صادر می شود

سخنگوی دستگاه قضایی از برگزاری جلسه دوم دادگاه محمود احمدی نژاد در ۱۶ آذر ماه خبر داد.

به گزارش ایسنا، محسنی اژه ای در ادامه پنجاه و ششمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در مورد آخرین وضعیت پرونده محمود احمدی نژاد در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر اینکه عدم حضور احمدی نژاد در دادگاه آیا باعث می شود که وی بازداشت شود؟، گفت: در رابطه با این پرونده باید بگویم در برخی رسانه ها گفته شده که چرا به این پرونده اینقدر سریع رسیدگی کردید، اما روند رسیدگی به این پرونده سریع نبوده است؛ چرا که با توجه به شکایت مجلس و شاکیان خصوصی این زمان رسیدگی سریع نبوده است.

وی ادامه داد: در قانون آیین دادرسی رسیدگی به اتهام مقامات مسئول از نحوه رسیدگی به دیگر افراد متفاوت است. پرونده ای برای رسیدگی به دادگاه می رود، پرونده ای به دیوان عالی، پرونده دیگری به دادسرا و پرونده دیگری به دادگستری می رود. اگر جرایم جزء جرایم عادی باشد به دادگستری یا دادگاه می رود.

سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: همچنین در قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده است که اگر فردی به دادگاه احضار شد و حضور نیافت در این راستا دادگاه می تواند چه اقداماتی انجام دهد. در اینجا باید گفت که اگر فرد احضار شده به دادگاه نیامد و قاضی مطلع بود که دلیل عدم حضورش موجه است، در اینجا یک تکلیف دارد و در موارد دیگر ممکن است متهم در دادگاه حاضر نشود و اعلام نکند که به چه دلیل حضور نیافته و در اینجا قاضی با علم خود می گوید عدم حضورش غیرموجه بوده و در اینجا تکلیف دیگری دارد.

وی افزود: در حال حاضر در مورد پرونده آقای احمدی نژاد خودشان در دادگاه حاضر نشدند و وکیل وی به دادگاه مراجعه نکرده است؛ لذا قاضی نمی داند عذرش موجه است یا خیر؛ بنابراین وی را دوباره در تاریخ ۱۶ آذر ماه به دادگاه احضار کرده است.

محسنی اژه ای تصریح کرد: در قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده مواردی که دادگاه تشخیص دهد که متهم نیامده است و لایحه هم داده نشده است دادگاه می تواند غیابی محاکمه کند و حکم دهد.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید