خبرهای ایران

جعل امضا برای فروش ساختمان کمیته المپیک

نایب رییس کمیته ملی المپیک گفت: رییس این کمیته در گزارش ارسالی برای فدراسیون ها در باره فروش ساختمان شماره دو کمیته ملی المپیک در خیابان گاندی پنج امضا را جعل کرده است.

محمود خسروی وفا روز یکشنبه در گفت وگو با ایرنا، افزود: محمد علی آبادی معتقد است که فروش ساختمان شماره دو کمیته در خیابان گاندی تهران قانونی انجام شده است، بنابر این ضرورت جعل امضای پنج نفر از اعضای هیات رییسه برای من مجهول است.

وی با بیان اینکه در گزارش ارسال شده از سوی رییس کمیته ملی المپیک به فدراسیون ها در باره فروش ساختمان خیابان گاندی امضای پنج نفر شامل خودم، سید مهدی هاشمی، علی کفاشیان، محمود مشحون و رباب شهریان جعل شده است، خاطر نشان کرد: چهار نفر از این افراد این گزارش را اصلا امضا نکردند، علی کفاشیان امضا کرده است اما در زیر امضا یک توضیح را نوشته که ˈ با بند ۳ مبنی بر فروش ساختمان مخالف هستمˈ اما رییس کمیته ملی المپیک این نوشته را از پایین گزارش حذف کرده است که به نوعی جعل محسوب می شود.

رییس فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولان ادامه داد: من اصل نامه را پیدا کردم و به محضر برده و با مهربرجسته محضر آن را تایید کردم و یک نسخه کپی رنگی از آن را نیز برابر اصل کرده و به دادگاه ساختمان ارائه کردم. به نظر می رسد آقای علی آبادی باورش شده که فروش ساختمان قانونی بوده است.

وی در باره اعلام این موضوع در یک روز مانده به انتخابات کمیته ملی المپیک، افزود: گزارشی که از سوی رییس کمیته ملی المپیک درباره فروش ساختمان گاندی برای فدراسیون ها ارسال شده است، در تاریخ ۲۳ دیماه صادر شده است، هنوز این گزارش به دست برخی فدراسیون ها نرسیده است و دست ما نیز ۲۵ دیماه رسیده که من در سفر بودم. اما به هر حال کارهای قانونی آن را تازه انجام دادم و باید در مورد این مشکل قانونی اطلاع رسانی انجام می شد.

خسروی وفا با تاکید دو باره به اینکه من نمی دانم دلیل واقعی این کار رییس کمیته ملی المپیک چیست، گفت: اگر فروش ساختمان قانونی بوده دیگر نیاز به جعل امضا نبوده است.

انتخابات کمیته ملی المپیک ساعت ۱۵ فردا دوشنبه ۳۰ دیماه برگزار خواهد شد.

خسروی وفا معتقد است که ساختمان شماره دو کمیته ملی المپیک در خیابان گاندی به قیمت واقعی به فروش نرفته و زیر قیمت کارشناسی فروخته شده است.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید